Vuorovaikuta verkossa – opas sujuvaan etäfasilitointiin

Hakemistot, oppaat ja ohjeet

Fiilisrinki Excelissä? SWOT-analyysi virtuaalisilla liimalapuilla? Speed dating Zoomissa?

Onko etätilaisuuden järjestäminen tylsää ja teknistä? Kaikkea muuta! Kun oppii tietyt tekniset perusperiaatteet ja niksit, on etäfasilitoiminen parhaimmillaan luovaa, hauskaa ja aktivoivaa. Tilaisuuden suunnittelussa vain mielikuvituksen rajat ovat kattona.

Tässä oppaassa esitellään erilaisia periaatteita, menetelmiä ja sovelluksia, joita voit hyödyntää, kun fasilitoit etätilaisuutta. Opas on tarkoitettu ennen kaikkea fasilitaattoreille, jotka haluavat siirtää taitonsa verkkoon – emme siis käy läpi fasilitoinnin perusteita. Oma kokemuksemme on pääosin globaalia vastuuta edistävien kansalaisjärjestöjen toiminnasta, ja olemme pyrkineet tunnistamaan joitain näiden järjestöjen työhön ja työn fasilitointiin liittyviä erityispiirteitä.

Sivumäärä 24
Kieli Suomi
Kirjoittajat Terhi Ylikoski, Johanna Harjunpää
Julkaistu 02.06.2021