Kuva: Julia Tavast

Kehitysjärjestöjen mahdollisia tulevaisuuksia – Viisi skenaariota vuodesta 2030

Kehitysjärjestöt, tervetuloa vuoteen 2030.

Löydät tältä sivustolta viisi skenaariota, jotka ovat kuvitteellisia esimerkkejä kehitysjärjestöjen tulevaisuuksista vuonna 2030. Ne eivät edusta välttämättä haluttuja tulevaisuuksia, eivätkä ne heijastele tekijöidensä toiveita siitä, millaiselta he haluaisivat tulevaisuuden näyttävän.

Skenaariot ovat yksinkertaisesti kuvauksia siitä, miltä maailma voisi mahdollisesti näyttää vuosikymmenen loppuun mennessä, jos nykyiset trendit liikkuvat suuntaan tai toiseen. Skenaariopolut kertovat myös millaisia kehityskulkuja ja päätöksiä matkan varrella on tehty.

Skenaarioiden lisäksi kuvitteelliset henkilöhahmot kertovat tulevaisuudesta omasta näkökulmastaan. Nämä kuvaukset auttavat meitä ymmärtämään, että mahdollisia tulevaisuuksia on monia. Kun kuvittelemme erilaisia tulevaisuuden suuntia, osaamme paremmin suhtautua oikeisiin epävarmuuksiin ja yllätyksiin, joita väistämättä on edessämme.

Skenaariot on tehty Fingon ja Demos Helsingin järjestämässä koulutuksessa ja sen jälkityönä syksyllä 2023. Työ alkoi Demos Helsingin yhden päivän mittaisessa koulutuksessa, jonka jälkeen skenaarioita työstettiin pienryhmissä ja työpajassa. Lopulta Fingon asiantuntijat viimeistelivät tekstit pienryhmien työskentelyn pohjalta. Kirjoittamiseen tarvittiin luovuutta ja värikynää, jotta skenaariot olisivat keskenään mahdollisimman erilaisia ja konkreettisia.

Mukana oppimisprosessissa oli Fingon lisäksi 15 taustatahoa. Kiitämme kaikkia prosessiin osallistuneita ja toivomme, että näistä skenaarioista on iloa myös muille oman järjestön mielikuvituksen innoittamisessa sekä toiminnan suunnittelussa!

Lataa PDF

Scenarios in English

Skenaariot vuoteen 2030

Skenaario 5: Eskaloituvat kriisit

Skenaarioiden kuvituksesta on vastannut Julia Tavast.

Ota yhteyttä

  • Asiantuntija, ennakointi ja kehittäminen Noora Vähäkari Filosofian maisteri (FM), aluetiede Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

    Tuen jäsenjärjestöjen ja Fingon tulevaisuustaitoja ja innostavaa kokeilemista. Uskon, että erilaisten mahdollisten tulevaisuuksien pohtiminen ja tekeminen on kansalaisyhteiskunnalle luontevaa, ja demokratian kannalta elintärkeää. Muutos lähtee usein siitä, että uskallamme kuvitella asiat toisenlaiseksi. Tulevaisuustaidot auttavat epävarmuuksiin ja yllätyksiin suhtautumisessa.

  • Hankepäällikkö, Connect for Global Change -hanke Anni Vihriälä Filosofian maisteri (FM), espanjan ja englannin opettaja ja valtiotieteiden kandidaatti (VTK), kansainvälinen politiikka Oppiminen

    Vastaan Connect for Global Change -hankkeen toteutuksesta ja seurannasta Fingossa sekä yhteistyöstä hankekumppaneiden kanssa. Hankkeessa parasta on globaalia kansalaiskasvatusta ja kehitysviestintää tekevien järjestöjen tukeminen. Yhdessä menemme kohti oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää maailmaa!

    • Connect for Global Change -hanke