Fingon vinkit ja välineet tulevaisuuden käyttämiseen

Tulevaisuus ei vain tule, se tehdään. Voimme kaikki toimia kohti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta. Kansalaisten ja järjestöjen tulevaisuusosaaminen on tärkeää, jotta voimme paremmin kuvitella, toimia, ottaa osaa keskusteluihin, ja laajentaa joukkoa, joka tulevaisuudesta puhuu. Erilaisten äänten tulee kuulua, jotta tulevaisuus olisi kaikille hyvä, kestävä ja oikeudenmukainen. Tälle sivulle olemme koonneet hyviksi havaittuja työkaluja, lähestymistapoja ja oppaita monenlaisten mahdollisten tulevaisuuksien kuvitteluun ja toivottavien tulevaisuuksien edistämiseksi. Päivitämme sivustoa aina kun otamme uusia työkaluja käyttöön tai löydämme muiden tekemiä mainioita välineitä tulevaisuustyöskentelyyn. Ota vinkit käyttöön jo tänään!

1. Signaalitalkoot tulevaisuuspyörän avulla

Fingo tekee säännöllistä toimintaympäristön analyysia ja trendien tarkastelua. Signaalitalkoot on helppo ja osallistava tapa saada isompikin porukka vainuamaan erilaisia kehityskulkuja ympärillämme. Muista kuitenkin, että nähtävissä olevat trendit ja signaalit kertovat pikemminkin nykytilasta kuin tulevaisuudesta. Nykytilan ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeä ensimmäinen askel, jotta mahdollisten tulevaisuuksien ennakointi on myös mahdollista.

Signaaleja voi kerätä miten tahansa, vaikkapa jollekin yhteiselle verkkoalustalle. Tiiviissä yhteisessä työskentelyssä voi käyttää tulevaisuuspyörää, joka mahdollistaa yhteisen keskustelun ja pohdinnan samanaikaisesti. Aseta keskelle haluttu kysymys tai teema, ja kerää sisä- ja ulkokehille siihen vaikuttavia trendejä, ilmiöitä ja muutoksia. Tulevaisuuspyörä on ikään kuin käsitekartta, jossa vaikutukset ja muutokset liittyvät paitsi keskelle valittuun teemaan, myös toisiinsa.

Kesto: vähintään 30min

Lataa Tulevaisuuspyörä tästä.

2. Signaalien ryhmittely tulevaisuustaulukkoon

Tulevaisuuspyörän jälkeen voit ryhmitellä keräämänne ilmiöt ja muutokset PESTEC-taulukkoon. Taulukko tekee näkyväksi ilmiöiden erilaiset ulottuvuudet ja on myös hyvä tapa varmistaa, että ilmiöitä on kerätty riittävän laajasti. PESTEC-taulukon nimi tulee englannista ja viittaa poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin, teknologisiin, ympäristöllisiin ja kulttuurillisiin ulottuvuuksiin.

Kun signaalit on ryhmitelty, voi niille antaa myös erilaisia määritelmiä, kuten kasvaminen, hidastuminen, vakiintuminen, jne. Silloin PESTEC-taulukkoa voi käyttää myös tulevaisuustaulukkona, jonka avulla voi laatia skenaarioita. Mikäli haluat laatia taulukon avulla skenaarioita, valitse kustakin kategoriasta yksi trendi, määrittele sen suunta, ja yhdistä trendit toisiinsa tarinanomaisesti. Huomaatko, kun erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia alkaa hahmottua? Fingon ja Demos Helsingin koulutuksessa tuotetut skenaariot syksyltä 2023 löydät seuraavasta kappaleesta.

Kesto: vähintään 60min

Tulevaisuustaulukko on ladattavissa täällä.

3. Skenaariot mahdollisista tulevaisuuksista

Toimintaympäristöanalyysia ja tulevaisuustaulukkoa voi käyttää yhä eteenpäin skenaarioiden laatimiseksi. Skenaariot ovat oiva apua silloin, kun halutaan tarkastella erilaisia mahdollisia kehityskulkuja ja askeleita matkan varrella. Skenaariot ovat ikään kuin kuvauksia tai kohtauksia mahdollisista tulevaisuuksista. Fingon ja Demos Helsingin skenaariokoulutus syksyllä 2023 tuotti viisi erilaisia kehitysjärjestöjen tulevaisuuteen vaikuttavaa näkymää vuodelle 2030. Skenaarioista yksikään ei ole välttämättä sen toivottavampi tai kaikkein kamalin, mutta niiden vaihtoehdot auttavat oivaltamaan, että tulevaisuuksia todellakin voi olla monenlaisia. Skenaariot voi ottaa mukaan oman organisaation suunnitteluun tai ideointia virittämään.

Skenaariot löydät täältä.

4. Muutoksen kehät

Jos olette visioineet toivomanne tulevaisuuden tai tuottaneet esimerkiksi skenaarion jota kohti haluatte kulkea, voi muutoksen ja toiminnan tasoja hahmottaa esimerkiksi käyttäytymisestä rakenteisiin ja kohti toimintaamme ohjaavia ajatusmalleja ja maailmankuvia. Silloin avuksi kannattaa ottaa muutokset kehät. Mitä pitäisi tapahtua ihmisten käyttäytymisessä, jotta visiomme voisi käydä toteen? Entä millä muutoksella saavuttaisimme suurinta vaikuttavuutta?

Muutokset kehät on suomentanut Sitra, ja se on käytössä osana Tulevaisuustaajuutta.

Kesto: vähintään 30min

Muutoksen kehät ladattavissa tästä.

5. Trendikortit

Vuosina 2020 ja 2022 Fingo tuotti toimintaympäristöanalyysita trendikortit kehitysyhteistyöhön vaikuttavista ilmiöistä. Trendien ja muutoksien ymmärtäminen auttaa toiminnan suunnittelussa ja esimerkiksi strategian laadinnassa, ja on myös hyvä tapa lisätä yhteistä ymmärrystä ja keskustelua organisaation sisällä. Mitä laajempi joukko trendejä kerää, sitä kattavampaa ja monimuotoisempaa ymmärrys maailmastakin on! Trendikortteja tulee tässä nopeasti muuttuvassa ajassa päivittää tiuhaan, jotta niiden tieto on relevanttia. Trendikortit on helppo tuottaa signaalitalkoiden yhteydessä.

Trendikortit 2022

Trendikortit 2020

6. Epävarmojen aikojen kanssamatkustajat

Epävarmojen aikojen kanssamatkustajat

Tulevaisuus on vähintäänkin epävarma, arvaamaton, epäjohdonmukainen ja hyvinkin kompleksinen. Joku sanoisi, että tulevaisuutemme on jopa räjähdysherkkä. Epävarmoina aikoina toiveikkaaseen tulevaisuuteen uskominen voi olla vaikeaa, mutta Fingon Epävarmojen aikojen kanssamatkustajien kanssa hieman helpompaa. Kortteja voi käyttää verkossa yhdessä työkirjan kanssa ilmaiseksi, tai voit lähestyä meitä ja hankkia oikean korttipakan käsiisi.

Kesto: vähintään 15min

Korttien oman sivun löydät täältä.

7. Futures Camp Fingo

Fingon tulevaisuusleiri järjestettiin ensimmäisen kerran 2022 Tulevaisuustaajuusmenetelmää soveltaen. Leirille valikoitui joukko jäsenjärjestöjä ja kumppaneita ympäri maailman. Leiri oli kokeilu syventää ja rohkaista tulevaisuudesta käytävää keskustelua turvallisessa ilmapiirissä. Moninaisella osallistujajoukolla laajensimme keskustelun näkökulmia ja tulevaisuusvaltaa, sekä loimme toiveikkaita visioita.

Tulevaisuusleirin julkaisun löydät täältä.

Tulossa pian:

Lisää linkkejä ja oppimateriaaleja:

Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä akateemiseen tulevaisuudentutkimukseen: https://www.utupub.fi/handle/10024/153465

Sitran tulevaisuuden tekijän työkalupakki:  https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuuden-tekijan-tyokalupakki/

Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmä, jota Fingo myös säännöllisesti käyttää: https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/

Sitran Tulevaisuusvalta-ohjelma ja webinaarit helmikuussa 2024: https://www.sitra.fi/tapahtumat/tulevaisuusajattelusta-tulevaisuusvaltaan-webinaarit/  

Fingo mukana Talouden monet tulevaisuudet työpajasarjassa: MUISTIO TULOSSA!

Esseemme mielikuvittelun tärkeydestä: https://maailmankuvalehti.fi/2023/1/nakokulmat/aarettoman-avaruuden-keksijalle-naurettiin-vuosikymmenia-millaista-on-se-tulevaisuuden-tieto-jolle-me-nyt-nauramme/

Maailman kuvalehden juttuja tulevaisuudesta: https://maailmankuvalehti.fi/2023/3/pitkat/ihmiskunta-on-aina-seilannut-kohti-uutta-mutta-nyt-meilta-on-kadonnut-horisontti-emme-ela-suuren-kehityksen-aikaa-vaan-painvastoin/ https://maailmankuvalehti.fi/2023/vain-verkossa/pitkat/dystooppisuus-on-osa-mediakilpailua-maailmanlopun-kuvat-ovat-tayttaneet-ruudut-ja-valkokankaat-mutta-kuka-kuvittelisi-toiveikkaan-tulevaisuuden/

Sosten vinkkejä järjestöjen ennakointiin: https://www.soste.fi/vinkkeja-jarjestojen-ennakointi-ja-tulevaisuustyohon/ 

Siviksen ennakointityökalu järjestöille: https://www.opintokeskussivis.fi/materiaalit/jarjestojen-ennakointityokalu/

Miksi ennakoida? Näkökulmia ja menetelmiä nuorisoalan järjestöjen ennakointiin -käsikirja: https://www.humak.fi/julkaisut/miksi-ennakoida/

Kansalaisareenan työkaluja ennakointiin ja etenkin vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuteen liittyen: https://kansalaisareena.fi/hankkeet/ennakointi/tyokalut/

Ota yhteyttä

  • Asiantuntija, ennakointi ja kehittäminen Noora Vähäkari

    Tuen jäsenjärjestöjen ja Fingon tulevaisuustaitoja ja innostavaa kokeilemista. Uskon, että erilaisten mahdollisten tulevaisuuksien pohtiminen ja tekeminen on kansalaisyhteiskunnalle luontevaa, ja demokratian kannalta elintärkeää. Muutos lähtee usein siitä, että uskallamme kuvitella asiat toisenlaiseksi. Tulevaisuustaidot auttavat epävarmuuksiin ja yllätyksiin suhtautumisessa.