Käsikirja Fingon jäsenjärjestöjen yritysyhteistyön vahvistamiseksi

Fingon uusittu yritysyhteistyökäsikirja auttaa auttaa järjestöjä kehittämään vuorovaikutusta yritysmaailman kanssa, hahmottamaan yritysyhteistyön erilaisia mahdollisuuksia ja jalostamaan yhteistyötä kohti aktiivista vuoropuhelua ja aidosti yhdessä tekemistä.

Käsikirjan tarkoituksena on toimia apuna järjestöille yritysyhteistyön arvioinnissa, suunnittelussa sekä toteutuksessa – yhteistyön sisällöstä ja muodosta riippumatta.

Sivumäärä 36
Kirjoittajat Juha Miettinen, Teemu Seppälä (Manketti), Mika Välitalo (Fingo)