Oppaita pinossa

Uusia ja päivitettyjä oppaita järjestötyön tueksi

Talven aikana Fingossa päivitettiin ja kirjoitettiin kokonaan uusiksi iso nippu oppaita. Uudet oppaat ovat avuksi muun muassa järjestöjen kouluvierailuiden tai vaikuttamiskampanjoiden suunnittelussa tai vaikkapa silloin, kun EU:n kehityspolitiikan jargon kuulostaa vieraalta.

Teksti: Noora Isomäki Kuva: Hanna Vaittinen

Kouluvierailuihin ja oppimateriaalien päivittämiseen

Kylässä kouluissa – Laatua järjestöjen oppilaitosyhteistyöhön auttaa kehittämään laadukasta, vaikuttavaa ja eettistä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Opas on suunnattu etenkin globaalikasvatusta toteuttaville kansalaisjärjestöille vierailujen tueksi ja se tarjoaa käytännöllisiä ohjeita ja esimerkkejä järjestöjen käytänteistä laadukkaan kouluvierailutoiminnan järjestämiseksi.

Myös alun perin vuonna 2018 julkaistu suosittu Oppimateriaalit ajan tasalle! -muistilista on nyt päivitetty. Muistilista on tarkoitettu tahoille, jotka laativat oppimateriaaleja koulujen käyttöön. Sen avulla voit helposti tarkistaa, edistääkö oppimateriaali opetussuunnitelmien painotuksia. Oppaasta on olemassa myös englanninkielinen versio.

Raameja vaikuttamistyöhön

Vaikuttamistyön avuksi on julkaistu uusi Vaikuta! – Suomen politiikkaan -opas, sekä sen rinnalle sopiva Vaikuttamisen työkirja. Kansalaisjärjestöjen tavoitteiden saavuttaminen vaatii usein muutoksia politiikkaan tai vähintään aiempien saavutusten puolustamista. Opas antaa vinkkejä siihen, miten kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat välittää tietonsa ja näkemyksensä Suomen hallitukselle, eduskunnalle ja poliittisille puolueille.

Vaikuttamisen työkirja puolestaan esittelee laajan viitekehyksen järjestön, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön vaikuttamistyöhön. Työkirjaan on kerätty työkaluja, näkökulmia ja käytäntöjä, joita vaikuttamistyössä voi tarvittaessa hyödyntää. Työkirjasta löydät myös valmiita pohjia erilaisten kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Opas ja työkirja sopivat niin kansalaisjärjestöjen kuin erilaisten aktivistiryhmienkin käyttöön.

Hankkeiden ja muun työn rinnalle

Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen on jo useita vuosia ollut yksi Suomen kehitysyhteistyön painopisteistä, ja sen tärkeimpänä työkaluna on tasa-arvon valtavirtaistaminen. Opas tasa-arvon valtavirtaistamiseen kehitysyhteistyöhankkeissa tukee kansalaisjärjestöjen hankkeiden suunnittelijoita ja toteuttajia tasa-arvon edistämisessä kaikilla sektoreilla ja erilaisissa kohdemaissa. Tasa-arvon valtavirtaistamista vaaditaan kaikilta ulkoministeriön rahoittamilta hankkeilta.

EU:n kehityspolitiikan termit ja lyhenteet -opas on tarkoitettu kaikille kestävästä kehityksestä, kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä tai EU-politiikasta kiinnostuneille. Opas sisältää 141 aiheeseen liittyvää termiä sekä suomeksi että englanniksi ja on hyödyllinen työkalu jokaiselle EU:n termiviidakossa navigoijalle.