Opas tasa-arvon valtavirtaistamiseen kehitysyhteistyöhankkeissa

Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen on jo useita vuosia ollut yksi Suomen kehitysyhteistyön painopisteistä, ja sen tärkeimpänä työkaluna on tasa-arvon valtavirtaistaminen. Tämä opas antaa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille valmiudet työskennellä tasa-arvon edistämiseksi kaikilla sektoreilla ja erilaisissa kohdemaissa.

Hakemistot, oppaat ja ohjeet

Tämä opas ohjeistaa kehitysyhteistyöhanketta suunnittelevaa järjestöä sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamiseen. Sen pääasiallinen fokus on tasa-arvokysymysten valtavirtaistaminen Suomen tukemissa kansalaisjärjestöhankkeissa ulkoministeriön valmisteleman läpileikkaavien tavoitteiden ohjeistuksen mukaisesti. Valtavirtaistamista vaaditaan kaikilta ulkoministeriön rahoittamilta hankkeilta. Vuoteen 2035 mennessä koko EU:n alueella kaikessa uudessa kehitysyhteistyörahoituksessa tulee olla vähintään 85 prosentissa hankkeista tasa-arvo joko päätavoitteena tai merkittävänä osatavoitteena.

Opas tarjoaa työkaluja valtavirtaistamisen aloittamiseen. On hyvä muistaa, että valtavirtaistaminen on pitkäaikainen prosessi, jonka eri tasot ja vaiheet eivät välttämättä etene selkeässä jatkumossa. Eri toimijoille voivat siis eri aikoina sopia erilaiset strategiat, vaikka pääperiaatteet ovatkin kaikille samat.

Sivumäärä 30
Kirjoittajat Vilja Myllyviita ja Minna Lyytikäinen
Julkaistu 01.04.2022