Oppimateriaalit ajantasalle

Oppimateriaalit ajan tasalle!

oppaat ja ohjeet

Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet painottavat ihmisoikeuskasvatusta, kestävien elämäntapojen omaksumista ja aktiivista maailmankansalaisuutta YK:n kehitystavoitteiden mukaisesti. Lisäksi koulutyötä ohjaavat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait.

Tärkeiden painopisteiden tulee näkyä koulun työskentelyssä ja toimintakulttuurissa kaikilla tasoilla – myös oppimateriaaleissa. Tämä muistilista on tarkoitettu tahoille, jotka laativat oppimateriaaleja koulujen käyttöön. Sen avulla voit helposti tarkistaa, edistääkö oppimateriaali opetussuunnitelmien painotuksia.

Testaa oma materiaalisi arvioimalla sitä muistilistan avulla!

Vuonna 2018 julkaistu opas on päivitetty syksyllä 2021.

Sivumäärä 12
Kieli suomi
Julkaistu 31.12.2018