Vaikuta! – Suomen politiikkaan

Kansalaisjärjestöjen tavoitteiden saavuttaminen vaatii usein muutoksia politiikkaan tai vähintään aiempien saavutusten puolustamista. Tämä opas antaa vinkkejä siihen, miten kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat välittää tietonsa ja näkemyksensä Suomen hallitukselle, eduskunnalle ja poliittisille puolueille.

Hakemistot, oppaat ja ohjeet

Suomalaispolitiikot ovat yleensä kiinnostuneita niin äänestäjien kuin asiantuntijoidenkin näkemyksistä. Siksi kansalaisjärjestöjen on mahdollista saada äänensä kuuluviin poliittisessa keskustelussa.

Oppaan ensimmäinen osa tarjoaa tietoa keskeisistä päätöksenteon muodoista ja prosesseista niiden takana. Siinä esitellään keskeiset päättäjät ja vaikuttamistyön keinovalikoimaa.

Toisessa osassa on työkaluja vaikuttamistyön suunnitteluun ja seurantaan.

Oppaassa käsitellään vain suoria tapoja välittää viestejä päättäjille ja luoda painetta poliittisten päätöksen tekemiseen. Kampanjointi, jolla pyritään muokkaamaan kansalaisten ymmärrystä ja asenteita, on siis tällä kertaa rajattu ulos.

Vaikuttamisen työkirja toimii hyvässä yhteistyössä oppaan kanssa.

Sivumäärä 40
Kieli Suomi
Kirjoittajat Lyydia Kilpi