Vaikuttamisen työkirja

Vaikuttamisen työkirja esittelee laajan viitekehyksen järjestön, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön vaikuttamistyöhön. Työkirjaan on kerätty työkaluja, näkökulmia ja käytäntöjä, joita vaikuttamistyössä voi tarvittaessa hyödyntää.

Hakemistot, oppaat ja ohjeet

Työkirjan kehyksenä on vaikuttamistyön ketju: ajatus siitä, että vaikuttamistyö on monivaiheista
toimintaa, jossa eri vaiheet limittyvät mutta samalla edellyttävät toisiaan tietyssä järjestyksessä.
Hyvässä vaikuttamistyössä jokainen vaihe on huomioitu ja erinomaisessa jokainen
vaihe on viilattu huikeaksi. Tässä oppaassa käymme kaikki vaiheet läpi, mutta keskitymme
käytännönläheisimpiin.

Työkirjan rinnalle sopii hyvin Fingon opas Vaikuta! – Suomen politiikkaan.

Sivumäärä 32
Kieli Suomi
Kirjoittajat Ilmari Nalbantoglu