Globaalikasvatuksen verkkokurssi

Tervetuloa globaalikasvatuksen verkkokurssille! Kurssi sisältää neljä moduulia, jotka tarjoavat lukupaketteja, videoita ja syventäviä harjoituksia oman oppimisen vahvistamiseksi. Kustakin moduulista löytyy lisäksi vinkkejä lisämateriaaleista. Voit hyödyntää materiaaleja ja harjoituksia myös omassa globaalikasvatustyössäsi erilaisten kohderyhmien kanssa.

Verkkokurssin ovat laatineet Fingon globaalikasvatuksen ja oppimisen asiantuntijat yhdessä Rauhankasvatusneuvolan rauhankasvattaja ja opettaja Hanna Niittymäen kanssa. Kurssin materiaalit pohjautuvat alan tutkimukseen sekä globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestöjen tuottamiin materiaaleihin ja yhdessä tekemään globaalikasvatustyöhön.

Osallistumisohjeet

Itseopiskelumateriaali on tarkoitettu oman osaamisen kehittämistä varten. Voit opiskella kurssia haluamassasi järjestyksessä. Kurssi koostuu teksteistä, videoista, harjoituksista ja lisämateriaalivinkeistä. Huomioithan, että etenemisesi kurssilla ei tallennu alustalle, vaan oman selaimesi välimuistiin. Osasta harjoituksista saat yleisen palautteen. Halutessasi voit pitää omaa oppimispäiväkirjaa, jonne teet tehtävät ja kirjaat huomioita itsellesi talteen (ks. tarkemmat ohjeet alta). Klikkaa mukaan!

1. Mitä globaalikasvatus on?

2. Näkökulmia maailmaan

3. Arvot muutoksen ajureina

4. Oppiminen, toimijuus ja muutos

Osaamismerkki ja oppimispäiväkirja

Uutta! Voit saada suorituksestasi Globaalikasvatuksen osaamismerkin täyttämällä Fingon oppimispäiväkirjan. Oppimispäiväkirjan mallipohjasta löydät ohjeet ja kysymyksiä, joihin vastaamalla voit reflektoida verkkokurssilla oppimiasi asioita tai mieleen nousseita ajatuksia. Tee oppimispäiväkirja ohjeen mukaisesti ja palauta se osoitteeseen koulutus@fingo.fi. Sinuun otetaan yhteyttä digitaalisen osaamismerkin vastaanottamista koskien.

Palaute

Tämä kurssi on Fingon ensimmäinen globaalikasvatuksen verkkokurssi. Palautteesi on arvokasta kehittämistyötä varten. Käytyäsi itseopiskelumateriaalin läpi voit jättää palautetta lomakkeen kautta.

Yhteydenotot

koulutus@fingo.fi

Tekninen toteutus: Faros&Com, Adapt Learning
Kuvat: Fingo ja iStock