Viisi muistutusta kehysriihen alla

Yli 300 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Sodat ja konfliktit tuhoavat elämiä ja yhteiskuntia eri puolilla maailmaa. Ilmastokriisi on kiihtynyt ja demokratian tila rapautunut. Samalla autoritaariset voimat kasvattavat vaikutusvaltaansa.

Tässä tilanteessa kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö ovat tärkeitä investointeja maailman vakauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Ne ovat niin keinoja ennaltaehkäistä kriisejä, edistää ihmisoikeuksia kuin tukea ihmisiä äärimmäisessä ahdingossa.

Vakaampi, turvallisempi ja reilumpi maailma on monin tavoin Suomen edun mukaista. Lisäksi pitkäjänteinen kehityspolitiikka on Suomelle työkalu kumppanuuksien rakentamiselle, kansainvälisen aseman vahvistamiselle ja ihmisarvojen puolustamiselle. Kaikista tärkeimpänä se on kuitenkin globaalia solidaarisuutta ja vastuunkantoa.

Siksi meillä on nyt kehysriihen alla viisi muistutusta kehitysyhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja rauhantyöstä.