Skenaario 5: Eskaloituvat kriisit

Äärimmäisen jännitteinen geopoliittinen tilanne johtaa sopimuspohjaisen järjestelmän heikentymiseen ja alueellisten liittolaisuuksien vahvistumiseen.

USA on ulkopoliittisessa kriisissä ja menettänyt useita vanhoja liittolaisia Lähi-Idän konfliktin myötä. Naton rooli supistuu ja tilalle tulevat alueelliset sotilasliitot. Teollisuuden vihreä siirtymä ja energiantuotannon sähköistyminen kasvattavat kaivannaisten kysyntää, joiden keskittymä on Afrikan mantereella. Afrikan voimistunut kaupallinen ja taloudellinen valta tarkoittaa sitä, että entiset banaanivaltiot ovat siirtyneet maailmankaupan ohjaksiin. Esimerkiksi väkirikkaat Etiopia, Nigeria ja Egypti ovat saaneet mittavaa globaalia vaikutusvaltaa ja liittolaisia. Kehitys on valtiovetoista ja usein kansalaisoikeuksia rajoittavaa.

Kaikille yhteisen ja vapaan internetin aika on ohi. Tekoäly ja algoritmit ohjaavat mediakäyttäytymistämme. Pimeät verkot ovat yhä suositumpia ja harmaat markkinat rehottavat. Räjähdysherkän maailmanpolittiisen tilanteen seurauksena myös kansainvälistä liikkuvuutta on rajoitettu vahvasti, viisumeja evätään anti-diplomaattisina keinoina ja kansalainvälinen muuttoliike on tyrehtynyt. Yritykset sulkevat sivukonttoreitaan tai siirtyvät pimeään verkkoon. Jalkapallon MM-kisat perutaan viime hetkellä turvallisuustilanteen ollessa äärimmäisen kireä.

Globaali keskiluokka on vahvistunut merkittävästi etenkin Afrikassa, vaikka se onkin tapahtunut isoveljen valvovan silmän alla. Globaalin pohjoisen ja etelän välinen valta-asetelma on murtunut, mutta tilalle on tullut uudenlaisia alueellisia identiteettejä. Työvoimaa on tarjolla kaikkialla mutta työntekijöiden oikeuksia turvataan vain vähän. Kumuloituvat ja ennakoimattomat ekologiset kriisit, kuten metsäpalot ja tulvat, aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta ja yhteiskunnallisen vakauden ja institutionaalisen luottamuksen murtumista. Perinteisestä ODA-luokituksesta on luovuttu ja hauraiden valtioiden sijaan puhumme hauraassa asemassa olevista ihmisryhmistä.

Kehitysyhteistyöjärjestöt toimivat vaikeassa asemassa olevien ihmisten parissa maasta ja alueesta riippumatta. Rauhan ja sovittelun rooli kehitysyhteistyössä on korostunut. Ahtisaaren rauhantyön perintö jatkuu ja suomalaiset ovat profiloituneet rauhantyön ja sovittelun asiantuntijoina. 

Miten tähän on tultu?

Vuonna 2024 Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaa salaliittoja masinoiva ja kansallista vakautta suuresti horjuttava presidentti. Hän uhkaa päätöksillään rapauttaa YK:n ja Naton toimivaltaa ja uskottavuutta. 

Vuonna 2025 kansainvälisiä ilmastosopimuksia ei ole kyetty jatkamaan horjuvista kansainvälisistä sopimuksista johtuen, ja COP-kokoukset ovat vaakalaudalla. Tämä aiheuttaa kumuloituvaa piittaamattomuutta, uuden vuosittaisen päästöennätyksen, mertensuojelusopimuksen romuttumisen ja kiihtyvää maankäyttöä ja metsäkatoa ympäri maailman. Vihreä siirtymä silti etenee, mutta energiatehokkuuden ja sähköistymisen hyödyt syödään kulutuksen kasvulla ja maankäytön ympäristövaikutuksilla. Ainoastaan EU kiristää ilmastotavoitteitaan, mutta politiikkatoimet nähdään esteenä kilpailukyvylle ja ne aiheuttavat siksi laajaa kansallista vastustusta. 

Vuonna 2026 Sisäpoliittinen sekasorto ja autoritäärinen johtaminen ovat edenneet kansallisiin verkkorajoituksiin mm. Kiinassa, Venäjällä, Unkarissa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. Vaikuttaa siltä, että internet on eriytymässä. Monikansalliset yritykset luovat omia sisäisiä verkkojaan.

Vuonna 2027 nopean vihreän siirtymän ja liikenteen sähköistyksen myötä kaivannaissektorin ja jalostavan teollisuuden ala keskittyy vahvasti Afrikan mantereelle, jossa Afrikan unionin tuella on määritelty laajat vientisopimukset. Vaikka kansallisen ja alueellisen tulokehityksen kannalta tämä on hienoa, ei työntekijöiden oikeuksia tai minimipalkkasäätelyä tee kukaan.

Vuonna 2028 Espanjan ja Italian kuivuuteen kuolee ainakin 800 000 ihmistä. ODA-luokituksista luovutaan, sillä Yhdysvalloissa jo 22% väestöstä on köyhyysrajan alapuolella. Suomen uusi kehityspoliittinen ohjelma pyrkii vastaamaan lukuisiin ympäristökriiseihin ja konflikteihin laajentamalla kahdenvälisen kehitysyhteistyön määritelmää valtiollisesta kohti monitoimijayhteistyötä. Tuki kohdentuu erityisesti hauraassa asemassa oleville ihmisryhmille. Rauhantyö on Suomen kehityspolitiikan kovinta ydintä.

Vuonna 2029 6% Suomen virallisesta kehitysyhteistyörahoituksesta ohjautuu järjestöjen kautta Yhdysvaltoihin.

Vuonna 2030 Etelä-Savon kokoinen alue palaa heinäkuun metsäpaloissa Suomessa ja STM käynnistää laajan evakko-ohjelman kotinsa menettäneille.

Henkilö tulevaisuudesta: Mike, 57, Yhdysvallat

Mike on tehnyt pitkän uran UN-OCHASSA. Viime vuosina työn painopiste on siirtynyt kotimaahan.

“En olisi arvannut, että tulen päätymään käytännön työhön Pohjois-Minneapolisin hauraimmille alueille. Kohtaan päivätyössäni paljon nuoria jotka ovat totaalisen hukassa elämänsä kanssa. Monen opiskelut katkesivat koronapandemiaan jo kymmenen vuotta sitten. Edellinen pestini sijoittui San Fransiscon metsäpalojen aiheuttaman laajan pakolaisaallon koordinointiin ja siihen kytköksissä olevaan opioidikriisiin. Uskon, että työurani tulee jatkumaan vielä yli 10 vuotta.”

Mike on opiskellut työn ohessa yhdistetyn sosiaalialan ja ensihoitajan tutkinnon. Käytännön osaamista voi tarvita viikoittain, ja tilanteet ovat hyvin vaihtelevia.

”Emme ehdi enää keskittyä pitkän aikavälin muutoksiin, koska uusia kriisejä syntyy jatkuvasti ja katse on kohdistettava aina uudelleen. ODA-kriteerien lakkauttaminen tuntuu nyt ajateltuna todella järkevältä, eihän maailmaa voinut ajatella enää rikkaina ja köyhinä valtioina. Ajatusmaailman muutos oli toki iso ja sitä valmisteltiin pitkään. Jalkautumalla lähiöihin haluamme saada Minneapolisin alueen syrjäytyneet nuoret osaksi yhteiskuntaa. Mukana toiminnassa on Nigerian Lagosin yliopiston Community Welfare -insituutti. Heillä on toimivia malleja, joita sovellamme omiin olosuhteisiimme. Yritämme olla piittaamatta maidemme suhteista tai ulkopolitiikasta, sillä yhteistyö on ainakin meille hyvin hedelmällistä ja opimme paljon. Pyrimmekin yhdessä löytämään lisää toimintatapoja ja rahoitusta yhteistyöllemme, mutta se on vaikeaa. Viime vuonna meillä oli vierailijoita Suomesta, Radikaali rauha -järjestön opintomatkalaisia ja ministeriödelegaatio. Viisumiprosessissa kesti 6 kuukautta, mutta onneksi kaikki meni lopulta hyvin.”

Palaa takaisin pääsivulle.