Tietoa kampanjasta

Toimi, koska voit -kampanja nostaa esiin kansalaisvaikuttamisen merkitystä paremman tulevaisuuden rakentamisessa ja ihmisoikeuksien puolustamisessa. Samalla kampanja muistuttaa, että kansalaisten toiminta on entistä rajoitetumpaa ympäri maailmaa.

Kampanja esittelee eri puolilla maailmaa toimivia kansalaisvaikuttajia. Heidän tarinoitaan julkaistaan sosiaalisessa mediassa ja osa on myös suomalaisen median haastateltavissa.

Kampanja käynnistyy maanantaina 26. syyskuuta ja huipentuu perjantaina 30. syyskuuta Tällöin ihmisiä ja yhteisöjä haastetaan kertomaan sosiaalisessa mediassa, minkä asian puolesta he vaikuttavat. Kampanja loppuu Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1. lokakuuta, jolloin julkaistaan kooste kampanjassa esiintyneiden kansalaisvaikuttajien tarinoista.

Maailman väestöstä vain kolme prosenttia asuu maissa, joissa kansalaisvaikuttamista ei rajoiteta, selviää CIVICUS-verkoston keräämistä tiedoista*. Tämä tarkoittaa, että miljardien ihmisten kansalaisvapauksia rajoitetaan, myös eri puolella Eurooppaa ja aivan Suomen lähialueilla, kuten Venäjällä.

Useat kansainväliset raportit osoittavat, että tilanne on heikentynyt 2000-luvun alusta lähtien. Koronapandemia on kiihdyttänyt kielteistä trendiä.

Riskeistä huolimatta lukemattomat kansalaisvaikuttajat toimivat ihmisoikeuksien ja paremman tulevaisuuden puolesta. Ihmiset herättävät keskustelua yhteiskunnan epäkohdista ja järjestävät mielenosoituksia vähemmistöjen oikeuksien puolesta – muun muassa.

Suomi on yksi harvoista valtioista, joissa kansalaisvaikuttamista voi tehdä verrattain vapaasti. Kampanja rohkaisee vaikuttamaan yhteiskuntaan ja toimimaan, koska täällä se on mahdollista. Meidän tulee myös tukea kansalaisvaikuttajia ja ihmisoikeuspuolustajia entistä enemmän siellä, missä toiminta on vaikeaa. Tänä vuonna kampanja nostaa esille myös anonyymisti kansalaisvaikuttajia maista, joissa omalla nimellään esiintyminen voisi asettaa heidät vaaraan.

Kampanja kannustaa parempaa tulevaisuutta rakentavaan ja ihmisoikeuksia puolustavaan vaikuttamiseen. Vaikuttamiseen tarvitaan lisäksi luotettavaa tietoa.

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Abilis-säätiö, Diakonissalaitos, Fingo, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Siemenpuu-säätiö, Taksvärkki ja Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes. Kampanjaa koordinoi kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo.

Kampanjan ilmeen ja visuaaliset elementit on toteuttanut Inka Asikanius.

* CIVICUS Monitor (2022) National Civic Space Ratings. Available at: www.monitor.civicus.org (Accessed: 2022-09-23).