Tietoa kampanjasta

Toimi, koska voit -kampanja nostaa esiin kansalaisvaikuttamisen merkitystä paremman tulevaisuuden rakentamisessa ja ihmisoikeuksien puolustamisessa. Kampanja muistuttaa, että kansalaisten toiminta on entistä rajoitetumpaa ympäri maailmaa ja vetoaa sen puolesta, että Suomi tukee kansalaisvaikuttajia myös jatkossa.

Kampanja esittelee eri puolilla maailmaa toimivia kansalaisvaikuttajia. Heidän tarinoitaan julkaistaan sosiaalisessa mediassa, ja he ovat myös suomalaisen median haastateltavissa.

Kampanja käynnistyy maanantaina 18. syyskuuta. Kampanja loppuu Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1. lokakuuta.

Maailman väestöstä vain kolme prosenttia asuu maissa, joissa kansalaisvaikuttamista ei rajoiteta, selviää CIVICUS-verkoston keräämistä tiedoista. Tämä tarkoittaa, että miljardien ihmisten kansalaisvapauksia rajoitetaan – myös eri puolella Eurooppaa. Useat kansainväliset raportit osoittavat, että tilanne on heikentynyt 2000-luvun alusta lähtien.

Riskeistä huolimatta lukemattomat kansalaisvaikuttajat toimivat ihmisoikeuksien ja paremman tulevaisuuden puolesta. Ihmiset herättävät keskustelua yhteiskunnan epäkohdista ja järjestävät mielenosoituksia vähemmistöjen oikeuksien puolesta – muun muassa.

Suomi on yksi harvoista valtioista, joissa kansalaisvaikuttamista voi tehdä verrattain vapaasti. Kampanja rohkaisee vaikuttamaan yhteiskuntaan ja toimimaan, koska täällä se on mahdollista. Meidän tulee myös jatkaa demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta toimivan kansalaisyhteiskunnan tukemista, siellä, missä toiminta on vaikeaa.

Myös Suomessa kansalaisyhteiskunnan tilasta on kuitenkin havaittu huolia viime vuosien aikana. Toimiva kansalaisyhteiskunta ei ole itsestäänselvyys.

Kampanja kannustaa parempaa tulevaisuutta rakentavaan ja ihmisoikeuksia puolustavaan vaikuttamiseen. Vaikuttamiseen tarvitaan lisäksi luotettavaa tietoa.

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Abilis-säätiö, Diakonissalaitos, Fingo, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Siemenpuu-säätiö, Suomen Lähetysseura, Taksvärkki ja Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes. Kampanjaa koordinoi kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo.

Kampanjan ilmeen ja visuaaliset elementit on toteuttanut Inka Asikanius.