Koulutukseen osallistuja lähikuvassa
Tuomas Tiainen / Fingo

Koulutus

Fingon koulutuksissa kartutat taitojasi reilumman ja kestävämmän maailman rakentamiseen. Koulutukset sopivat järjestöjen ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Fingo tarjoaa laadukasta ja innostavaa koulutusta moniin tarpeisiin niin pienille kuin suurillekin järjestöille. Koulutustarjonnassa on kehitysyhteistyön, globaalikasvatuksen, vaikuttamisen, viestinnän ja yritysyhteistyön koulutuksia.

Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, ja sisältö suunnitellaan vastaamaan erityisesti kansalaisjärjestöjen tarpeita.  Koulutukset järjestetään pääasiassa Fingon toimistolla Helsingissä.

Fingon koulutukset ovat menetelmiltään käytännönläheisiä ja osallistavia. Niiden lähtökohtana ja onnistumisen mittarina on koulutuksen hyödyllisyys käytännön työlle ja tekemiselle. Opimme tekemällä ryhmätöitä ja harjoituksia sekä jakamalla kokemuksia, tietoa ja taitoja toistemme kanssa. Koulutukset tarjoavat myös hyvän tilaisuuden verkostoitua muiden järjestöjen kanssa.  

Voit tutustua tuleviin koulutuksiin koulutuskalenterissa ja ilmoittautua mukaan ilmoittautumislomakkeella.

Moniin Fingon koulutuksista voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Etäyhteysmahdollisuudesta ilmoitetaan erikseen koulutusilmoituksen yhteydessä. Fingo tuottaa myös webinaareja esimerkiksi hanketyöstä.

Kehitysyhteistyökoulutus  

Kehitysyhteistyön koulutukset antavat hyvän pohjan kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelulle ja toteutukselle. Kehitysyhteistyökoulutusten aiheina ovat muun muassa ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, kehitysyhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien suunnittelu, seuranta ja arviointi, kehitysyhteistyön tuloksellisuus sekä hankkeiden ja ohjelmien taloushallinto.  

”Sopivassa suhteessa käytäntöä ja teoriaa.”

– Osallistujapalaute

Globaalikasvatuskoulutus  

Globaalikasvatuksen koulutukset on tarkoitettu erityisesti globaalikasvatusta tekeville tai suunnitteleville järjestöille. Koulutusten aiheina ovat globaalikasvatuksen ja viestinnän arvot ja etiikka, kriittinen globaalikasvatus, hankkeiden suunnittelu, seuranta ja arviointi sekä globaalikasvatuksen tuloksellisuus.

”Superhyvät kouluttajat + uudet menetelmät.”

– Osallistujapalaute

Vaikuttamiskoulutus

Vaikuttamistyön koulutuksiin ovat tervetulleita vaikuttamistyötä aloittelevat ja sitä jo pidempään tehneet järjestöt. Koulutusten aiheina ovat muun muassa vaikuttamistyön ja kampanjoinnin suunnittelu ja toteutus sekä ajankohtaiset kehityspoliittiset kysymykset kehitysrahoitukseen, ilmasto-oikeudenmukaisuuteen, globaaliin talouteen ja Agenda 2030 -ohjelmaan liittyen. Tarjoamme koulutusta myös EU-tason vaikuttamistyöstä ja rahoituksesta.

”Erilaisten työkalujen esittely, kokemusten jakaminen. Kaiken kaikkiaan hyvin kattava koulutus.”

– Osallistujapalaute

Viestintäkoulutus

Viestintäkoulutukset sopivat niin globaalikasvatusta, kehitysyhteistyötä kuin vaikuttamistyötäkin tekeville järjestöille. Osa koulutuksista on räätälöity järjestöviestinnän ammattilaisille, osa vasta-alkajille. Koulutusten teemoja ovat esimerkiksi sosiaalisen median tehokas käyttö järjestöviestinnässä ja järjestöjen työn tuloksista kertominen.  

”Huikean hyviä vinkkejä! Tweetdeck, analytiikka, twiitit, kaikki. Kiitos! Ja sopiva kesto.”

– Osallistujapalaute

Yritysyhteistyökoulutus

Yritysyhteistyökoulutuksia on tarjolla niin yhteistyötä aloitteleville kuin sitä jo tekeville järjestöille. Koulutuksissa keskitytään esimerkiksi yritysyhteistyön perusteisiin sekä eettisiin ja sopimusten tekoon liittyviin kysymyksiin, jotka lisäävät järjestöjen osaamista monitoimijayhteistyön rakentamiseen yritysten kanssa.

Lisäksi käsittelemme ajankohtaisia aiheita, jotka eivät välttämättä suoraan liity yritysyhteistyön mutta tuottavat uutta osaamista. Näitä voivat olla esimerkiksi teknologiaan ja kehitykseen liittyvät aiheet.