Läppärin kannen päällä roikkuu kuulokkeet.
Kuva: iStock / golfcphoto

Kehitysyhteistyön hankehallinnon perusteet syksyllä 2023

Suuren suosion saavuttanut kehitysyhteistyön hankehallinnon perusteet -oppimiskokonaisuus on nyt päivitetty! Elokuussa käynnistyy uudelleen kansalaisjärjestöille suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa otetaan haltuun kehitysyhteistyöhankkeen koko hankehallinto alusta loppuun. Hankehallinnon kokonaisuus muodostuu itseopiskelusta, ennakkotehtävistä sekä fasilitoiduista työpajoista. Ajatuksena on, että osallistujat opiskelevat teemat itsenäisesti Kehitysyhteistyön hankehallinnon verkkokurssilta ja opittua sovelletaan fasilitoiduissa työpajoissa. 

Oppimiskokonaisuuden läpikäyneet saavat perustiedot kehitysyhteistyöhankkeen hallinnosta ja osaavat suunnitella ja toteuttaa laadukkaan hankkeen sekä hakea sille rahoitusta ulkoministeriöstä. Verkkokurssin itsenäinen opiskelu antaa tälle hyvän pohjan, joka syvenee kokeneiden kouluttajien luotsaamissa työpajoissa. Niissä tärkeässä roolissa on myös yhdessä vertaisten kanssa oppiminen.

Oppimiskokonaisuus toteutetaan syksyn 2023 ja talven 2024 aikana. Kokonaisuus on jaettu viiteen osaan ja voit valita siitä itsellesi sopivat osiot tai suorittaa koko kokonaisuuden. Suurin osa työpajoista pidetään etäyhteyksin (Zoom/Teams), joten voit osallistua niihin helposti sijainnistasi riippumatta. Työpajoihin ilmoittaudutaan erikseen, mutta itseopiskelua voi tehdä omassa tahdissa. Alta löydät tarkemmat tiedot työpajoihin sekä linkit itseopiskelumateriaaleihin. Ilmoittautumislinkit työpajoihin löytyvät myös Fingon tapahtumakalenterista.

Lisätietoja Fingon koulutusten hinnoista ja ehdoista löydät verkkosivuilta. Haluamme, että kaikillla kehitysyhteistyötä tekevillä ja suunnittelevilla Fingon jäsenjärjestöillä on mahdollisuudet osallistua oppimiskokonaisuuteen. Mikäli siis tulet pienestä järjestöstä ja työpajan osallistumismaksu on kynnyskysymys osallistumisellesi, ota yhteyttä Fingon koulutustiimiin osoitteessa:  koulutus@fingo.fi. Vastaamme mieluusti myös muihin oppimiskokonaisuutta koskeviin kysymyksiisi.

Haluatko kokonaisuudesta kehitysyhteistyön osaamismerkin? Se onnistuu kirjoittamalla vapaamuotoista oppimispäiväkirjaa itseopiskelusta ja työpajoista. Kirjoita oppimispäiväkirjaan myös mihin työpajoihin osallistuit.  Lataa oppimispäiväkirja itsellesi tästä linkistä.

Lisätietoja suorituksesta voi kysyä osoitteesta koulutus@fingo.fi. Lisää tietoa oppimispäiväkirjan hyödyntämisestä voit ladata myös tästä linkistä

Esitiedot oppimiskokonaisuuteen

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen osallistumista
muihin osioihin
Itseopiskelu, verkkokurssin osiot: 
1.1. Mitä kehitysyhteistyö on? 
1.2 Kehitysyhteistyötä tehdään köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi 
1.3 Kehitysyhteistyön historia pähkinänkuoressa 
1.4 Kansainväliset sopimukset ja tavoitteet 
Ymmärtää järjestöjen kehitysyhteistyön keskeiset lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. 

1. Järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö ja toimintaympäristö

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu, verkkokurssin osiot: 
2.1 Tavoitteena vahva kansalaisyhteiskunta 
2.2 Järjestön identiteetti ja kumppanuudet 
3. Hankkeen toimintaympäristön ymmärtäminen 
1.5 Ihmisoikeusperustaisuus 
1.6 Kehitysyhteistyön läpileikkaavat tavoitteet 
Ymmärtää kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen merkitys ja järjestöjen toiminnan logiikka ja kumppanuus kehitysyhteistyössä. 
 
Ymmärtää ihmisoikeusperustaisuuden ja läpileikkaavien tavoitteiden perusperiaatteet. 
Torstai 31.8.
Klo 13-16 (3h)
Verkossa

Ilmoittaudu työpajaan 30.8. mennessä täältä
Työpaja A: Toimintaympäristön analyysi

Ennakkomateriaali, verkkokurssin osiot:
2.1 Tavoitteena vahva kansalaisyhteiskunta 
2.2 Järjestön identiteetti ja kumppanuudet 
3.1 Mitä hankkeen toimintaympäristöstä tulee ymmärtää?
3.2 hankkeen taustaselvitykset 
Osaa hahmottaa keskeiset toimintaympäristön analyysiin vaikuttavat tekijät ja tuntee omaan hankkeeseen liittyvät taustaselvitykset. 
Tiistai 12.9.
Klo 9-15.30 (6,5h)
Live-päivä Fingon toimistolla 

Ilmoittaudu työpajaan 10.9. mennessä täältä
Työpaja B: Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavat tavoitteet 

Ennakkomateriaali, verkkokurssin osiot: 
1.5 Ihmisoikeusperustaisuus 
1.6 Kehitysyhteistyön läpileikkaavat tavoitteet 
2.1.Tavoitteena vahva kansalaisyhteiskunta 
Osaa soveltaa kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen periaatteita hankkeen suunnittelussa. Ymmärtää ihmisoikeusperustaisen ja läpileikkaavien periaatteiden perusperiaatteet. 
 
Osaa soveltaa ihmisoikeusperustaisuuden ja läpileikkaavien periaatteiden omaan hankkeeseensa. 

Osaa soveltaa vammaisinkluusion ja ilmastokestävyyden periaatteita omaan hankkeeseensa. 

2. Hankkeen suunnittelu

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu, verkkokurssin osiot: 
3.2 Hankkeen taustaselvitykset 
3.3 Muutoksen määrittäminen 
2.3 Oppiminen toiminnan lähtökohtana 
4. Hankkeen suunnittelu 
 
Ymmärtää hankelogiikan ja siihen liittyvät keskeiset vaiheet ja periaatteet.  
Torstai 5.10.
Klo 12:30-15:30 (3h)
Verkossa

Ilmoittaudu työpajaan 3.10. mennessä täältä
Työpaja C: Muutoksen määrittäminen 
 

Ennakkomateriaali, verkkokurssin osiot: 
3.2 hankkeen taustaselvitykset 
4. hankkeen suunnittelu 
Osaa soveltaa muutoksen tekemisen teoriaa oman hankkeen suunnitteluun. Osaa tehdä muutosteorian omasta hankkeestaan. 
Keskiviikko 25.10.
Klo 12:30-15:30 (3h)
Verkossa

Ilmoittaudu työpajaan 23.10. mennessä täältä
Työpaja D: Hankesykli ja suunnittelun lähestymistapoja 

Ennakkomateriaali, verkkokurssin osiot: 
4. Hankkeen suunnittelu 
1.5 Ihmisoikeusperustaisuus 
1.6 Kehitysyhteistyön läpileikkaavat tavoitteet 
3.2 Hankkeen taustaselvitykset 
Ymmärtää tulosperustaisen kehitysyhteistyön periaatteet ja osaa soveltaa niitä omaan hankkeeseen. Osaa muotoilla tavoitteet hankkeelleen. 

3. Hankkeen toteutus, seuranta ja arviointi  

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu, verkkokurssin osio: 
5. Hankkeen toteutus 
6. Seuranta ja arviointi 
2.3 Oppiminen toiminnan lähtökohtana 
Ymmärtää mitä on laadukas kehitysyhteistyö ja millä periaatteilla se varmistetaan. 
Torstaina 23.11.
Klo 12:30-15:30
Fingon toimistolla

Ilmoittaudu työpajaan 20.11. mennessä täältä
Työpaja F: Riskienhallinta 

Ennakkomateriaali, verkkokurssin osiot: 
4.4 Hankkeen kestävyys ja poistumissuunnitelma
5.1 Hyvä hallinto hankkeessa
5.3 Safeguarding tarkoittaa turvallisen tilan luomista
5.4 Riskienhallinta hankkeessa
2.3 Oppiminen toiminnan lähtökohtana 
Ymmärtää riskienhallinnan keskeiset periaatteet ja osaa tunnistaa omalle hankkeelleen merkittävät riskit sekä varautua niihin.
Maanantai 4.12.
Klo 12:30-15:30 (3h)
Verkossa

Ilmoittaudu työpajaan 30.11. mennessä täältä
Työpaja G: Seuranta ja arviointi

Ennakkomateriaali, verkkokurssin osiot: 
5.1 Hyvä hallinto hankkeessa 
4.4 Hankkeen kestävyys ja poistumissuunnitelma  
6. Seuranta ja arviointi 
Ymmärtää seurannan ja arvioinnin eron ja osaa tehdä omalle hankkeelleen tarkoituksenmukaiset indikaattorit. 


Torstaina 25.1.2024
Verkossa

Ilmoittaudu työpajaan 22.1. mennessä täältä

Työpaja H: Hankkeista viestiminen 
 
Ennakkomateriaali, verkkokurssin osiot:
5.5 Viestintä 
Osaa tunnistaa oman hankkeen kannalta keskeiset kohderyhmät ja ydinviestit hankkeesta viestimiseen, sekä osaa soveltaa eettisen viestinnän periaatteita.

4. Hankkeen taloushallinto ja budjetti 

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaEnnakkomateriaali, verkkokurssin osio: 
5.2 Taloushallinto 
Ymmärtää kehitysyhteistyöhankkeen taloushallinnon keskeiset periaatteet.
Työpaja on siirretty, tammi-helmikuulle 2024, ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemminTyöpaja E: Kehitysyhteistyöhankkeen budjetointi 
 
Ennakkomateriaali, verkkokurssin osiot: 
5.2 Taloushallinto 
Osaa tehdä omalle hankkeelleen tarkoituksenmukaisen budjetin.

5. Rahoituksen hakeminen hankkeelle

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu, verkkokurssin osio: 
7. Hankkeen rahoittaminen 
Lue myös: 
Ulkoministeriön ohjeet hanketukea hakeville järjestöille (nettisivut) 
Tuntee erilaisia hankkeen rahoitusmahdollisuuksia.  
 
Ymmärtää ulkoministeriön rahoituksen hakemisen keskeiset ehdot ja tuntee vaadittavat dokumentit. 
Keskiviikkona 24.1.2024
klo 14.00-15.30
Ilmoittautumislinkki
Fingon rahoitusinfo Saada perustiedot ulkoministeriön rahoituksen hakemisesta. 
13.2. klo 13.30-15.30
21.2. klo 13.30-15.30
28.2. klo 13.30-15.30
Ilmoittautumislinkki
Sparraukset teemoittain
Ulkoministeriöstä hanketukea hakeville järjestöille
Helmi-maaliskuu 202Hankeneuvonta rahoitusta hakeville Ulkoministeriöstä hanketukea hakeville järjestöille