Yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä?

Raportit

Raportissa avataan yritystoiminnan vaikutuksia globaalissa Etelässä ja etsitään ratkaisuja yritysvastuun vahvistamiseksi. Ei ole samantekevää, miten yritykset toimivat kehitysmaissa. Yritystoiminnalla voidaan luoda arvokkaita työpaikkoja, pääomaa, teknologiaa ja tietotaitoa. Toisaalta työntekijöiden ja paikallisten ihmisten oikeuksien polkeminen, ympäristötuhot, luonnonvarojen liikakulutus, veronkierto ja korruptio ovat valitettava osa yritystoimintaa eri puolilla maailmaa. Yritysten on kannettava vastuu toimintansa vaikutuksista, eikä yritysvastuu saa olla vain vapaaehtoisuuden varassa.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-194-8 (NID.)
Sähköisen version ISBN 978-952-200-195-5 (PDF)
Sivumäärä 31
Kieli Suomi
Kirjoittajat Eva Nilsson, Timo Kuronen, Linda Lönnqvist, Pauliina Sarvilahti-Jiménez, José Valdavia, Henna Hakkarainen (toimi.)
Julkaistu 25.05.2012