Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Raportit

Vapaaehtoisesti tehtävä työ on erottamaton osa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita ja Suomessa tapahtuvaa kehityskasvatusta.
Miksi ihmiset ovat halukkaita tekemään vapaaehtoistyötä? Mikä heitä motivoi? Mitä jopa vuosikymmenten kokemukset ovat heille opettaneet? Keitä kehitysyhteistyön vapaaehtoiset ovat? Onko vain rikkaalla pohjoisella varaa vapaaehtoisuuteen? Miten epätasa-arvoiset yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat vapaaehtoisuuteen etelässä?
Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä -raportissa tutkijat pohtivat vapaaehtoistyön motiiveja ja arvoja ja toimijat kertovat omista kokemuksistaan. Siinä vastataan myös kysymyksiin vapaaehtoistyön kirjaamisesta hankehallinnossa ja kerrotaan vapaaehtoisuudesta Tansaniassa, Mosambikissa ja Nicaraguassa.
Raportin tekstit pohjautuvat pääasiassa Kepan koordinoiman tutkija-toimijaverkoston tapaamisiin ja Tansaniassa toimivien järjestöjen yhteistyöjärjestön, Uhusianon, seminaariin.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-076-7
Sähköisen version ISBN 978-952-200-077-4
Sivumäärä 127
Kieli Suomi
Kirjoittajat Outi Hakkarainen, Tiina Kontinen (toim.)
Julkaistu 01.04.2008