Tobinin vero – kohti demokraattisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmantaloutta?

Ajankohtaiskatsaukset

Tobinin veron idea on yksinkertainen: peritään yli rajojen tapahtuvista rahansiirroista vero, jonka suuruus voisi vaihdella sijoituksen luonteen ja keston perusteella puolen promillen ja yhden prosentin välillä. Tekemällä lyhytaikaiset, pieniin valuuttojen arvon heilahduksiin perustuvat sijoitukset kannattamattomiksi Tobinin vero vakauttaisi maailman finanssimarkkinoita ja lisäisi hallitusten talouspoliittista riippumattomuutta. Samalla se voisi tuoda huomattavat tulot maailmanyhteisölle, mikä vapauttaisi monenkeskiset järjestöt rikkaiden länsimaiden – erityisesti Yhdysvaltojen – painostuksesta ja avaisi mahdollisuuden globaalin talous- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseen.
Julkaistu Kepan Tietolehtiset -sarjan osana 7.

Sivumäärä 4
Kieli Suomi
Kirjoittajat Petri Minkkinen (toim.)
Julkaistu 01.02.1999