Skuldfällan – U-ländernas skuldproblem, utmaningar för den internationella skulpolitiken och Jubilee 2000

Ajankohtaiskatsaukset

Fattigdomen och den världsomfattande ojämlikheten hör till vår tids svåraste samhällsproblem. Världens ekonomier håller på att gå samman till allt större och öppnare marknadsområden. De ekonomiska skillnaderna mellan syd och nord har ökat – liksom de ekonomiska skillnaderna inom länderna. U-ländernas djupa skuldkris hör till de viktigaste frågorna i denna problemh ärva.
De problem som beror på de fattigaste ländernas skuldbörda måste lösas, om vi vill åstadkomma en rättvisare världsekonomi. De senaste decennierna har visat att den tunga skuldbördan har klart minskat förutsättningarna för en stabil social, ekonomisk och politisk utveckling. Trots otaliga försök har det internationella samfundet emellertid inte lyckats lösa skuldkrisen, den har tvärtom förvärrats. Kampanjen Jubilee 2000, vars mål är att de fattigaste ländernas övermäktiga skulder skall avskrivas år 2000, har snabbt vuxit till en världsomfattande rörelse.
Detta informationsblad behandlar orsakerna till skuldproblemet samt den internationella skuldpolitiken. Syftet är att ge en bakgrund till målen för kampanjen Jubilee 2000.
Publicerad i serien Utvecklingspolitisk info från Servicecentrum för biståndssamarbete, nummer 8b.

Sivumäärä 12
Kieli Ruotsi
Kirjoittajat Max von Bonsdorff (toim.)
Julkaistu 01.03.1999