Maailmantalouden tekijän käsikirja

Raportit

Kehitysyhteistyö ei yksin riitä kasvavan eriarvoisuuden suitsimiseen. Vaikka tuloihin perustuva absoluuttinen köyhyys on vähentynyt maailmassa, ovat tulo- ja varallisuuserot kasvaneetuseimmissa valtioissa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Rikkain prosentti omistaa nyt lähes puolet kaikesta maailman varallisuudesta.Yksityisellä sektorilla on potentiaalia luoda entistä enemmän arvokkaita työpaikkoja, pääomaa, teknologiaa ja tietotaitoa. Monikansallisilla suuryrityksillä on kuitenkin myös valtaa minimoida veronmaksunsa ja suunnitella liiketoimintansa niin, että työntekijät, pientuottajat tai ympäristö kärsivät.Nykymuotoinen talouskasvu kärjistää ilmastokriisiä. Ylitämme jo maapallon kantokyvyn moninkertaisesti, kun talouskasvu perustuu halpojen, uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Elinolosuhteiden heikkeneminen ja voimistuvat luonnonkatastrofitovat tätä päivää. Emme kunnioita tulevien sukupolvien oikeuksia ja mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään. Tarvitsemme politiikan suunnanmuutosta kotimaassa ja kansainvälisesti.Maailmantalouden tekijän käsikirja tarjoaa tietoa ja työkaluja taloutta koskevaan päätöksentekoon.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 978-952-200-230-2
Sähköisen version ISBN 978-952-200-231-0
Sivumäärä 80
Kieli Suomi
Kirjoittajat Tuuli Hietaniemi, Lotta Maijala, Anna-Stiina Lundqvist, Eva Nilsson, Aino Pennanen, Pauliina Saares, Tarmo Heikkilä, Karoliina Tikkala, Sanna Vesikansa
Julkaistu 04.02.2015