Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto

Ajankohtaiskatsaukset

Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ovat Maailmankauppajärjestön (WTO) ohella vaikutusvaltaisimmat kansainvälistä taloutta ohjailevat järjestöt. Vaikka niiden valta on erityisen suuri kehitysmaiden talouksiin, ei kehitysmailla ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa järjestöjen periaatteiden muotoutumiseen vähäisen äänimääränsä vuoksi.
Julkaisu on Kepan taustatiedote Prahan-kokoukseen. Julkaistu Kepan Tietolehtiset- sarjan osana 16.

Sivumäärä 2
Kieli Suomi
Julkaistu 01.09.2000