Kokemuksia Etelän kansalaisyhteiskunnista: Kansalaisjärjestöjen yhteiskunnallinen paikka, resurssit, verkostoituminen ja kehitysyhteistyö

Raportit

Selvitys kansalaisjärjestöjen toiminnasta ja asemasta etelässä. Tutkimuksessa on mukana kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä Aasiasta, Afrikasta että Latinalaisesta Amerikasta.
Selvityksessä tarkastellaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja Etelän kansalaisyhteiskuntia Etelän toimijoiden näkökulmasta. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet Etelän kansalaisjärjestöjen kokemukset omien toimintamahdollisuuksiensa muutoksista viimeisten kymmenen vuoden aikana, näiden muutosten taustalla vaikuttavat tekijät sekä se, millaisia muutoksia kansalaisjärjestöt itse toivoisivat lähitulevaisuudessa voidakseen paremmin toteuttaa omia tavoitteitaan yhteiskunnissaan – ja miten näitä muutoksia voitaisiin kehitysyhteistyön keinoin tukea.
Raportti on suomennettu lyhennelmä Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksen selvityksestä ”Voices from the Southern Civil Societies – Interplay of National and Global Contexts in the Performance of Civil Society Organisations in the South”.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 951-8925-78-X
Sivumäärä 30
Kieli Suomi
Kirjoittajat Outi Hakkarainen, Tiina Kontinen, Hisayo Katsui, Charles B. Kessey, Timo Kyllönen, Sirpa Rovaniemi, Richard Wamai
Julkaistu 01.01.2003