Kiina ja muut uudet toimijat Afrikassa

Raportit Taustaselvitykset

Kiinan, Brasilian ja Intian poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta Afrikassa on huomattava ja edelleen kasvussa. Niiden toiminnan seuraukset näkyvät afrikkalaisten jokapäiväisessä elämässä, afrikkalaisissa yhteiskunnissa ja niissä harjoitetussa kehitysyhteistyössä.Tämä selvitys tarjoaa taustatietoa Kiinan Afrikan-suhteista, tuo esiin konkreettisia esimerkkejä sen ja muiden uusien toimijoiden vaikutuksista Afrikassa sekä pohtii afrikkalaisten ja kiinalaisten kansalaisyhteiskuntatoimijoiden ja heidän kansainvälisten kumppaneidensa toimintaedellytyksiä muuttuvassatoimintaympäristössä

ISSN 1796-6469
Painetun version ISBN 978-952-200-196-2
Sähköisen version ISBN 978-952-200-197-9
Sivumäärä 30
Kieli Suomi
Kirjoittajat Johannes Nuutinen
Julkaistu 20.12.2012