Kepan strategia

Kepan strategia 2018-

Strategiat ja suunnitelmat

Tämä strategia lakkaa olemasta voimassa kesällä 2018, kun Kepa ja Kehys ry muodostavat uuden kattojärjestön, jolla on oma uusi strategia (pdf).

* * *

Kepa on globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kattojärjestö ja asiantuntija. Kepa vaikuttaa tuomalla ihmiset yhteen toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jäsenistöön kuuluu yli kolmesataa suomalaista kansalaisjärjestöä, jotka edistävät globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä työkaluinaan muun muassa kehitysyhteistyö, globaalikasvatus ja vaikuttamistyö.

Kepan työn keskiössä on kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Kansalaisyhteiskunta on vapaa ja moniääninen yhteiskunnallinen tila, jossa keskustellaan ja toimitaan yhteisten tavoitteiden puolesta. Kansalaisyhteiskunnan toimijoita ovat muiden muassa yhteiskunnalliset liikkeet, kansalaisjärjestöt, aktivistiryhmät ja yhteiskunnalliset yritykset. Globaalissa maailmassa, jossa ihmiskunnan kannalta keskeiset ongelmat ovat jaettuja, tarvitaan globaalia kansalaisyhteiskuntaa, eli yhdessä toimimista ja verkostoitumista yli kansallisvaltioiden rajojen.

Vaikka Kepan uusi strategia 2018- pohjaa olemassa oleviin vahvuuksiin, siinä on myös tärkeitä uudistuksia. Kansalaisyhteiskuntien globaalit ja kansalliset toimintaympäristöt ovat muuttuneet. Uusi strategia painottaa ilmiöiden keskinäisriippuvuutta ja sitä, että ongelmien ratkaiseminen vaatii kekseliäitä ja rakenteisiin meneviä ratkaisuja. Tämä avaa mahdollisuuden joustavammalle toiminnalle kulloistenkin tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Strategia pyrkii eroon etelä–pohjoinen-jaosta kohti tasavertaista globaalia yhteistyötä. Kepan toimintaa etelässä uudistetaan tämän päämäärän mukaisesti. Aktiivinen kansalaisuus, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja globaalille oikeudenmukaisuudelle suotuisan ilmapiirin luominen nousevat nykyistä keskeisempään rooliin.

Sivumäärä 7
Kieli Suomi
Kirjoittajat Kepa
Julkaistu 26.04.2017