Kehitysyhteistyön dekolonisaatio – Paluu kehitysyhteistyön juurille siirtomaavallan aikaan: Lyhyt katsaus historiaan

Tässä kehitysyhteistyön dekolonisaatiota käsittelevässä katsauksessa lähestymme aihetta historiallisesta näkökulmasta. Tutkimme siirtomaavallan ja kehitysyhteistyön välisiä kytköksiä ja sitä kautta osoitamme, kuinka siirtomaavalta-ajattelu kytkeytyi tiiviisti kehitysyhteistyöhön sen alkuvaiheissa. Samalla katsaus luo historiallisen pohjan, jonka kautta voimme paremmin ymmärtää nykyistä tilannetta ja siirtyä kohti siirtomaavallan rakenteiden purkamista.

Ajankohtaiskatsaukset

Sivumäärä 5
Kieli Suomi (käännetty)
Kirjoittajat Martha Kapazoglou, Yannicke Goris, Emmanuel Kumi, Thea Hillhorst ja Jimm Chick Fomunjong. Julkaisija: Partos.
Julkaistu 21.02.2023