Hankkeiden laadun arviointia – katsaus kansalaisjärjestöjen raportointiin

Arvioinnit Taustaselvitykset

Selvitys kartoittaa hankkeiden laadulle asetettuja kriteereitä ja tarkastelee, mitä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön ja evaluointitoimien laadusta voidaan kriteerien perusteella päätellä. Selvitys esittää suosituksia hankkeiden laadun parantamiseksi.

ISSN 1796-6469
Sähköisen version ISBN 978-952-200-044-6
Sivumäärä 27
Kieli Suomi
Kirjoittajat Johanna Hietalahti
Julkaistu 01.01.2004