Det kurrar i världens magar : om hunger och global matförsörjning

Raportit

Denna rapport är gjord för medborgarorganisationernas kampanj Matdags. Syftet med kampanjen Matdags är att avskaffa hungern i världen. Kampanjen kräver att regeringar, regeringars samarbetsorgan och internationella finansinstitut tar på allvar det faktum som även fastställs i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna: att alla har rätt till mat.
De medborgarorganisationer som deltar i kampanjen anser att även Finlands regering bör främja förbättrandet av matsäkerhet i internationella forum, såsom i EU, FN och världshandelsorganisationen WTO. Matsäkerhet blir verklighet, när alla alltid har tillgång till näring som behövs för ett friskt och aktivt liv och resurser som behövs för att skaffa eller producera näring.

ISSN 1236-4797
Painetun version ISBN 951-8925-76-3
Sähköisen version ISBN 951-8925-76-3
Sivumäärä 16
Kieli Ruotsi
Kirjoittajat Eeva Simola, Miia Toikka
Julkaistu 01.01.2002