Cancúnista kajahti – Ilmasto-oikeudenmukaisuus ohjenuoraksi vaalikaudelle 2011-2015

Ajankohtaiskatsaukset

Ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tarkemmin käsitellään päästöleikkauksia, ilmastorahoitusta ja metsäkysymyksiä.
Julkaisussa esitellään myös keinoja edistää teollisuus- ja kehitysmaiden välistä luottamusta kansainvälisen ilmastosopimuksen saavuttamiseksi. Lisäksi julkaisussa tuodaan esiin huoli kasvavan kulutuksen kestävyydestä: voidaanko todellista hyvinvointia mitata bruttokansantuotteella?

ISSN 1797-9412
Painetun version ISBN 978-952-200-177-1
Sähköisen version ISBN 978-952-200-178-8
Sivumäärä 16
Kieli Suomi
Kirjoittajat Tuuli Hakkarainen, Pasi Nokelainen, Tytti Nahi, Toni Sandell, Miia Toikka, Henri Purje
Julkaistu 16.12.2010