Vihreä tausta, otsikkoteksti: 3 pointtia Suomen tulevalle presidentille.

Järjestöt onnittelevat vastavalittua tasavallan presidenttiä ja nostavat esiin ulkopolitiikan kolme olennaista pointtia

”Iloitsen siitä, että Suomen tuleva presidentti Stubbin puheissa on korostunut ymmärrys Suomesta osana keskinäisriippuvaista maailmaa”, kuvailee Fingon hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet.

Fingo on onnitellut kirjeellä tasavallan presidentiksi valittua Alexander Stubbia. Kirje on luettavissa kokonaisuudessaan Fingon verkkosivuilla.

Onnittelukirjeessään Fingo nostaa esille kolme vaalikeskusteluissa taka-alalle jäänyttä ulkopolitiikan avainaihetta: 1) kestävän kehityksen tavoittelun, 2) sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen ja sen instituutioiden vahvistamisen ja 3) kehityspolitiikan vahvistamisen osana ulkopolitiikkaa.

”Suomi on perinteisesti kehitysyhteistyössä pyrkinyt korostamaan keskinäistä hyötyä tuottavaa vuorovaikutusta kansanvälisesti. Iloitsen siitä, että Suomen tuleva presidentti Stubbin puheissa on korostunut ymmärrys Suomesta osana keskinäisriippuvaista maailmaa. Tämä on hyvä lähtökohta kansainväliseen yhteistyöhön”, kuvailee Fingon hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet.

”Tasavallan presidentti voi omalta osaltaan edistää tätä näkökulmaa, yleisesti osana ulkopolitiikan johtamista, mutta myös käytännön toimissa, kuten esimerkiksi kansainvälisten sääntöpohjaisten rakenteiden ja ihmisoikeuksia valvovien mekanismien korostamisessa. Sääntöjä ei voida ylläpitää ilman instituutioita, instituutiot eivät pyöri ilman rahoitusta”, Biaudet sanoo.

Biaudet’n mukaan YK:n puolustajille on kysyntää maailmassa, jossa esimerkiksi Yhdysvalloissa päätään nostaa suoranainen YK-vastaisuus.

”Eurooppa voi toimia tässä vastavoimana. Suomen kansainvälisistä suhteista vastaavat päättäjien toivoisi joka aamu kysyvän peilikuvaltaan: ’voinko tänään vahvistaa jotenkin YK-järjestöjen toimintaa’”, Biaudet pohtii.

Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi muistuttaa, että taka-alalle jääneet aiheet ovat akuutteja ja todellisia, eivät skenaarioita.

”Nämä kolme pointtia kuvaavat haasteita muodossa ’nyt kun’, eivät ’mitä jos’. Mitä me teemme Suomessa nyt, kun ilmastonmuutostoimet eivät ole riittäviä pysäyttämään lämpenemistä? Miten me toimimme nyt, kun maailman kestävän kehityksen asialista on ottanut limittyvien kriisien vuoksi takapakkia? Mitä meidän tulisi tehdä nyt, kun kehittyvien maiden painoarvo taloudessa ja politiikassa kasvaa, mutta Suomen kehitysyhteistyön määrärahat laskevat?” Mäntyniemi kysyy.

Stubb on kertonut arvostavansa sääntöperusteisuutta ja globaaleja instituutioita. Hän vastasi Fingon vaalikeskustelusarjassa ”Presidentti ja 10 kysymystä kestävästä tulevaisuudesta” 26. tammikuuta kirjallisesti ihmisoikeuksien edistämistä koskevaan kysymykseen seuraavasti:

”Pidän erityisen tärkeänä, että puolustamme Suomelle tärkeitä arvoja. Suomi on aktiivisesti mukana ihmisoikeuksia edistävissä elimissä kuten YK:ssa ja Euroopan neuvostossa. On esimerkillä näytettävä, miksi avoin yhteiskunta, liberaali demokratia, oikeusvaltio, tasa-arvo ja markkinatalous ovat toimivan hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviä. Tämän lisäksi, lupaan puolustaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota”, Stubb vastasi.

Lisätiedot:

Fingon avoin kirje Alexander Stubbille

Fingon puheenjohtaja Eva Biaudet | 09 432 3015

Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi | 050 317 6695