Alexander Stubb Kuva: Jussi Ratilainen

Avoin onnittelukirje tulevalle tasavallan presidentille

Arvoisa tuleva tasavallan presidentti Alexander Stubb,

Onnittelut valinnastanne Suomen tasavallan presidentiksi. Luotamme osaamiseenne ja yhteistyökykyynne vaativassa maailmanpoliittisessa tilanteessa ja toivotamme parasta onnea presidenttikaudellenne.

Tuomme esille kolme aihetta, jotka presidentinvaaleissa ja Suomen ulkopoliittisessa keskustelussa ovat unohtuneet taka-alalle. Ne ovat kriittisen tärkeitä maailman hyvinvoinnille, vakaudelle ja turvallisuudelle – ja näin ollen edellytyksiä myös Suomen hyvinvoinnille.

 1. Globaalin kestävän kehityksen tavoittelu
  • Suomi voi olla aktiivinen ja aloitteellinen, jotta olemassa oleva kestävän kehityksen asialista saadaan oikealle uralleen. Tavoitteet ovat juuri nyt limittyvien kriisien vuoksi jumissa. Epäonnistuminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto, joten vuoteen 2030 tulee ottaa loppukiri. Suomi osana Euroopan unionia voi olla avaintoimija.
  • Suomen voi olla aktiivinen katseessa vuoden 2030 yli: kestävä kehitys ei voi loppua nykyisen Agenda 2030:n päättyessä.
 2. Kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän kunnioittaminen ja vahvistaminen
  • Suomen ei tule osaltaan hankaloittaa YK-järjestelmään nojaavaa sääntöperusteista maailmanjärjestystä vetämällä rahoitustaan YK-järjestöiltä.
  • Suomi voi olla aktiivinen tukija YK:n toiminnalliselle ja hallinnolliselle kehittämiselle. Suomen tulee kehittää YK:ta ketterämmäksi, vaikuttavammaksi ja oikeudenmukaisesti edustavaksi maailmanjärjestöksi.
 3. Kehityspolitiikan vahvistaminen osana ulkopolitiikkaa
  • Kehityspolitiikka on osa Suomen ulkopolitiikkaa: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen lisäksi kehityspolitiikka vaikuttaa myönteisesti taloussuhteisiin, turvallisuuteen ja vaikutusvaltaan; toisaalta kehitystavoitteita voidaan edistää myös muilla ulkopolitiikan keinoilla.
  • Hallitusohjelman mukaisten kehitysyhteistyön leikkausten kielteiset vaikutukset tulee voida minimoida.

Suomalaiset kehitysjärjestöt tekevät aina mieluusti kanssanne yhteistyötä.

Parasta menestystä tehtäväänne toivoen,

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry