Fingon suositukset Suomen tulevan hallituksen ohjelmaan julkaistu

Fingo julkaisi tänään Rohkea Suomi, reilu maailma -esitteensä, joka sisältää suosituksia Suomen tulevaan hallitusohjelmaan. Esitteessä keskitytään viiteen teemaan, jotka ovat ilmasto-oikeudenmukaisuus, kestävä talous, kansalaisyhteiskunta, kehitysyhteistyö ja kestävä kehitys. Suosituksia on yhteensä 38 kappaletta.

Teksti: Gweal Monykuany Kuva: Gweal Monykuany

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on hidastunut niin ilmastokriisin syvenemisen ja luontokadon etenemisen kuin COVID-19-pandemian sekä Venäjän hyökkäyssodan maailmanlaajuisten vaikutusten vuoksi.

”Syvälle juurtuneen rakenteellisen syrjinnän takia emme kaikki ole globaalien kriisien suhteen samassa veneessä”, toteaa kehityspolitiikan asiantuntija Silla Ristimäki. ”Globaalit kriisit kärjistävät eriarvoisuutta sekä maiden sisällä että välillä.”

Eriarvoisuuden kasvun pysäyttäminen onkin punainen lanka hallitusohjelmasuosituksissa. COVID-19-pandemian aikana kymmenen rikkainta miljardööriä kaksinkertaisti omaisuutensa yhteensä 1 500 miljardiin dollariin. Samaan aikaan arviolta 50 miljoonaa ihmistä on vajonnut köyhyyteen. Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Eppu Mikkonen toteaa, että ”on tärkeää tunnistaa ja purkaa syrjiviä asenteita ja käytäntöjä, jotta voimme luoda olosuhteet, jossa ihmisoikeudet toteutuvat kaikille.”  

Fingon asiantuntijoiden mukaan yksi keino purkaa haitallisia rakenteita ja käytäntöjä on kehitysyhteistyö. Esitteessä todetaan, että Suomella on velvollisuus pitää kiinni sitoumuksestaan saavuttaa YK:n suosittelema kehitysrahoituksen taso sekä huomioida kehitysyhteistyön toteutuksessa, että suurin tarve tuelle on vähiten kehittyneissä maissa.

Hallitusohjelmaesitteessä nostetaan esille, että myös ilmastotoimien on oltava eriarvoisuutta vähentäviä. Esitteessä mainitaan, että Suomi voi edistää ilmasto-oikeudenmukaisuutta esimerkiksi kasvattamalla ilmastorahoituksen määrää sekä varmistamalla, että sen investoinnit puhtaan energian rakentamiseen kehittyvissä maissa parantavat kaikkein vähävaraisimpien energiansaantia.

“Suomen tulee tunnistaa ja tunnustaa kansalaisjärjestöjen erityinen kyky ja rooli eriarvoisuuden vähentämisessä”, Ristimäki painottaa. Kansalaisyhteiskunnan vapaus toimia on viime aikoina huomattavasti kaventunut yli puolessa maailman valtioista. Ristimäen mukaan ”Suomen tulee myös kansainvälisissä yhteyksissä edistää avoimen ja aktiivisen globaalin kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä.“

Hallitusohjelmaesitteessä painotetaan, että kestävän kehityksen hallitusohjelma edellyttää, että Suomi toimii ihmisoikeusperustaisesti ja edistää yhdenvertaisuutta. Esitteessä muistutetaan, että globaalit kansalaistaidot kuuluvat kaikille iästä, asuinpaikasta tai muista henkilön ominaisuuksista tai olosuhteista riippumatta.

Tutustu Fingon hallitusohjelmasuosituksiin tässä.