Rohkea Suomi, reilu maailma. Fingon suositukset hallitusohjelmaan 2023-2027

Esitteet

Inhimillisen hyvinvoinnin ja ympäristön kestävyyden tavoitteita sanoitetaan YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ja sen kestävän kehityksen tavoitteissa, joihin Suomi ja koko kansainvälinen yhteisö on sitoutunut. Tavoitteena on taata tuleville
sukupolville hyvän elämän edellytykset.

Tavoitteiden saavuttaminen on hälyttävästi hidastunut niin ilmastokriisin syvenemisen ja luontokadon etenemisen kuin COVID-19- pandemian sekä Venäjän hyökkäyssodan maailmanlaajuisten vaikutusten vuoksi. Suomella ja kansainvälisellä yhteisöllä on paljon kirittävää, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Tarvitsemme kestävän kehityksen hallitusohjelman. Tarvitsemme yhdenvertaisen, vakaan, ihmisoikeuksia kunnioittavan ja vastuullisesti maailmalla toimivan Suomen.

Sivumäärä 16
Kieli Suomi
Julkaistu 09.06.2022