Fingon eduskuntavaalikampanja käynnistyy: Suomen ei tule kääntää selkäänsä maailmalle

Suomi ei käännä selkäänsä maailmalle -kampanja nostaa Suomen ulkopolitiikan suunnan ja arvot osaksi vaalikeskustelua. ”Kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö tulee nähdä erottamattomana osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa”, sanoo Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Silla Ristimäki.

Suomi ei käännä selkäänsä maailmalle -kampanja painottaa kehitysyhteistyön merkitystä vakaan ja turvallisen maailman rakentamisessa. Kampanja käynnistyy maaliskuun alussa ja kestää hallitusneuvotteluiden yli. Kampanjan toteuttaa kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo.

Kampanja pyrkii laajentamaan ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua eduskuntavaalien alla. Tarkoituksena on nostaa Suomen ulkopolitiikan suunta ja arvot keskusteluun.

”On tärkeä muistaa, että turvallisuudessa on monia muitakin ulottuvuuksia kuin sotilaallinen varautuminen. Jos haluamme rakentaa kestävää rauhaa ja vakautta, meidän tulee puuttua kriisien ja konfliktien juurisyihin, kuten ihmisoikeuksien polkemiseen, demokratian rapautumiseen sekä ilmastokriisiin ja eriarvoisuuden räjähdysmäiseen kasvuun”, sanoo Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi.

Kampanjan osana Fingo pyytää yhteiskunnallisia vaikuttajia allekirjoittamaan vetoomuksen, jossa vaaditaan, että Suomi ei käännä selkäänsä maailmalle. Vetoomus julkaistaan ennen eduskuntavaaleja ja luovutetaan keväällä hallitusneuvottelijoille.

”Kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö tulee nähdä myös tulevalla hallituskaudella erottamattomana osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ne ovat Suomen tekemiä tärkeitä investointeja globaaliin turvallisuuteen ja vakauteen, joiden avulla voidaan sekä ennaltaehkäistä kriisejä että tukea ihmisiä äärimmäisessä ahdingossa”, sanoo Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Silla Ristimäki.

Kampanja muistuttaa, että turvallisemman maailman rakentaminen on myös Suomen oma etu: keskinäisriippuvaisessa maailmassa toisella puolella maailmaa tapahtuvat asiat vaikuttavat monin tavoin Suomeen ja suomalaisiin.

”Jos esimerkiksi maailman ruokaturvan heikentyminen syvenee ja johtaa eskaloituvaan kauppasotaan, tällä on vähintäänkin suuria taloudellisia vaikutuksia myös Suomeen. Mahdollisesti myös turvallisuusvaikutuksia, mikäli tilanne johtaa eri alueilla epävakauteen tai jopa konflikteihin”, Ristimäki kuvailee.

“Haluamme, että Suomi luo tulevalla hallituskaudella vakaampaa ja turvallisempaa maailmaa kaikille. Suomen ei tule kääntää maailmalle selkäänsä”, Ristimäki sanoo.,

Tutustu kampanjaan verkkosivuillamme.

Lisätietoja

Johannes Hautaviita, vaikuttamisviestinnän asiantuntija, Fingo

+358 50 317 6708

johannes.hautaviita@fingo.fi

Silla Ristimäki, kehityspolitiikan asiantuntija, Fingo

+358 50 317 6702

silla.ristimaki@fingo.fi