Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta, HE 218/2018 vp

ETA-maiden ulkopuolella sovellettava toimialapoikkeus tulisi kokonaan poistaa lakiesityksestä. Alhaiseksi verotukseksi tulisi määritellä taso, joka on alhaisempi kuin 3/4 Suomen verotuksen tasosta.