Kepan linjaus ilmasto-oikeudenmukaisuudesta toukokuu 2018

Linjaus määrittelee Kepan kannalta keskeiset ilmastopolitiikkaan ja ilmastooikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset. Linjaus ohjaa Kepan ilmastopoliittista vaikuttamistyötä ja antaa suosituksia Suomen ilmastopolitiikan suunnasta.

Linjaukset ovat Kepan johdolla ja järjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittuja Kepan teemoihin liittyviä ohjenuoria, jotka ohjaavat päivittäistä vaikuttamistyötä.

Linjaukset toimivat esimerkiksi lausuntojen ja kannanottojen pohjana, ja ne mahdollistavat nopean reagoinnin ja yhteisten kantojen viemisen eteenpäin tehokkaasti.

Linjaukset ovat pitkäjänteisempiä kuin yksittäisiin asioihin laaditut kannanotot.

Ks. kaikki linjaukset asiakirjat-sivulta.