Kepan lausunto ulkoasiainvaliokunnalle Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Selonteko nostaa ansiokkaasti esiin globaalia vastuuta, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Selonteossa todetaan, että aktiivinen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön on Suomen etujen mukaista ja Suomen globaalin vastuun kantamista. Vakaampi, vauraampi ja rauhallisempi maailma on Suomen etu.