Kepan edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskuntalinjaus (2016)

Tämä edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskuntalinjaus kertoo, mitä Kepa edunvalvonnalla ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten puolustamisella tarkoittaa ja tavoittelee.

Linjaukset ovat Fingon johdolla ja järjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittuja Fingon teemoihin liittyviä ohjenuoria, jotka ohjaavat päivittäistä vaikuttamistyötä.

Linjaukset toimivat esimerkiksi lausuntojen ja kannanottojen pohjana, ja ne mahdollistavat nopean reagoinnin ja yhteisten kantojen viemisen eteenpäin tehokkaasti.

Linjaukset ovat pitkäjänteisempiä kuin yksittäisiin asioihin laaditut kannanotot.

Ks. kaikki linjaukset asiakirjat-sivulta.