Kehyksen lausunto EU:n kauppapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä

Kehys jätti eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunnon EU:n kauppapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä.

Lausunnon liitteenä ympäristövaliokunnalle toimitettiin myös järjestöjen visio 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan.