Fingon lausunto avoimen hallinnon 4. toimintaohjelmasta vuosille 2019-2023

Fingo katsoo, että toimintaohjelmassa mainitaan useita lähtökohtaisesti hyviä toimenpiteitä ja avoimen hallinnon periaatteita, mutta osin kunnianhimon taso voisi olla korkeammalla.