Fingon kommentteja EU:n yritysvastuudirektiiviesitykseen

Fingon huomioita EU:n yritysvastuudirektiiviesitykseen (Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävyydestä ja asianmukaisesta huolellisuudesta)

Fingo – Suomalaiset kehitysjärjestöt pitää esitystä EU:n yritysvastuudirektiivistä erittäin tervetulleena. Fingo yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa on vaatinut sitovaa yritysvastuulainsäädäntöä jo vuosia, ja kuten direktiiviesityksen perusteluista käy ilmi, yritysvastuulainsäädännölle on suuri tarve.