Jäsenviestintäkyselyn tulokset tuovat muutoksia

Kiitos kaikille, jotka vastasivat alkusyksystä järjestettyyn jäsenviestintäkyselyyn. Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 123, mikä on erittäin hyvä tulos. Kiitos siitä!

Teksti: Mika Railo

Kepan tiedottajan Anna-Sofia Joron tekemä tulosten esittely on nähtävissä näillä sivuilla pdf-muodossa. Nostan niistä neljä mielenkiintoista tulosta.
Ensimmäinen on se, että noin 80 prosenttia Kepan jäsenistä pitää viestintää riittävänä. Tämä oli erittäin ilahduttava tieto.
Suurin ongelma, jonka vastaajat viestinnässä näkevät, on erilaisten sähköpostilistojen määrä. Listojen tarkoitusta ei pidetä riittävän selvänä. Useissa vastauksissa toivotaan yhtä, esimerkiksi kerran viikossa lähettävää koosteviestiä, joka vähentäisi Kepasta tulevien viestien määrää.
Koosteviesti voisi toisentyyppisessä organisaatiossa toimia, mutta Kepasta lähetään niin paljon erilaisia viestejä eri vastaanottajille, että kaikkien kokoaminen yhteen tekisi lopputuloksesta erittäin raskaslukuisen. Tilaajaa kiinnostavat uutiset hukkuisivat epäkiinnostavaan sälään. Pyrimme parantamaan listojen ohjeistusta Kepan nettisivulla, jotta jokainen voisi poimia niistä juuri itseään kiinnostavat listat ja teemat.
Toinen ongelma Kepan näkökulmasta on se, että noin 70 prosenttia jäsenjärjestöistä ei ole systematisoinut Kepan jäsenviestinnän seurantaa. Viestinnän seuraaminen perustuu järjestöaktiivien omaan kiinnostukseen, eikä ole sanottua, että oleelliset viestit kulkevat esimerkiksi järjestön hallituksen tietoon. Tämän ratkaisemiseksi lisäämme jäsenosioon ohjeistuksen jäsenviestinnästä, joka toivottavasti auttaa jäseniä systematisoimaan seurantaa.
Neljäs uutinen on, että neljä kertaa vuodessa lähetettävä paperinen jäsenkirje on tullut tiensä päähän. Vain kuusi prosenttia jäsenistä tilaisi kirjeen, jos se olisi tehtävä erikseen. Ensi viikolla kannetaan postiin näillä näkymin viimeiset jäsenkirjeet.
Kirjoittaja on Kepan viestintä- ja kampanjajohtaja.