Hankevalmistelumatkatuki uudistui

Matkatuki kattaa edelleen suomalaisen järjestön kahden edustajan kahden viikon matkan kehitysyhteistyöhankkeen suunnitelman viimeistelemiseksi. Suurimpana muutoksena on tietty hakuaika jatkuvan haun sijaan.Ulkoministeriö on myös hieman muuttanut tuen kriteerejä ja niiden tulkintaa.

Teksti: Marjukka Mankila

Kepa ja ulkoministeriö pitivät 10.10. uudistuneesta hankevalmistelumatkatuesta yhteisen info-tilaisuuden.Infotilaisuudessa tarkennettiin vielä seuraavia kysymyksiä, joihin ulkoministeriön tarkastaja Lotta Hakala vastasi seuraavasti: 1. Jos järjestö on jättänyt hanketukihakemuksen toukokuussa 2013, voiko se nyt jättää myös varmuuden varalta hankevalmistelumatkatukihakemuksen?Voi jättää. Jos käy siten, että hanketukea myönnetään, niin valmistelumatkatukihakemus raukeaa. Näin järjestöillä on mahdollisuus hakea valmistelumatkatukea siltä varalta ettei hanketukea myönnetä.  2. Saavatko järjestön edustajat olla suomalaisen järjestön tai omalla kustannuksellaan pidempään kuin 14 vuorokautta hankevalmistelumatkalla ?Saa olla omalla kustannuksella, mutta tästä tulee ilmoittaa ministeriöön etukäteen, samoin kuin tieto siitä, milloin järjestö hoitaa tilityksen. Ulkoministeriöön ei siis kannata lähettää matkalaskua kuin maksimissaan 14 vuorokauden matkakustannuksista.3. Voiko hankevalmistelumatkalle lähteä ’järjestön omalla riskillä’ jos on jättänyt jo tukihakemuksen mutta päätöstä ei ole vielä tehty?Voi lähteä. Jos päätös on myönteinen, järjestö voi saada kulut korvattua hankevalmistelumatkatuesta, jos matka on tapahtunut 15.11. jälkeen.   4. Jos hankevalmistelumatkatukihakemuksessa ilmenee pieniä puutteita, voiko ulkoministeriö myöntää ehdollisena valmistelumatkatukea ?Ainakaan tällä hakukierroksella ei ehdollisia päätöksiä tehdä. Jos päätös on kielteinen, järjestö voi hakea siihen oikaisua tai hakea tukea uudelleen seuraavan hakukierroksen aikana. 5. Jos vanhan kumppanin kanssa suunnittelee kokonaan uutta hanketta, saako silloin hakea hankevalmistelumatkatukea ?Kyllä voi. 6. Onko tulossa uutta hankevalmistelumatkatuen hakukierrosta syksylle 2014 tai keväälle 2015 ?On tulossa, mutta aikataulu on vielä auki. Vuoden 2015 osalta suunnitelmissa on yhdistää hankevalmistelumatkatuen haku hanketuen hakukierrokseen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin ensi keväänä.Kevään 2014 hankevalmistelumatkatuki on haettavissa 1.10.-15.11.2013. Ministeriö on luvannut tiedottaa päätöksistä vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä.Lisätietoja:Ulkoministeriön esitys hankevalmistelumatkatuesta (pdf)Hankevalmistelumatkatuki ulkoministeriön sivuilla