Töihin maailmalle

Meiltä kysytään usein, miten suomalaiset voivat päästä töihin kehityskentän kansainvälisiin tehtäviin. Täältä löydät muutamia ideoita.

Työharjoittelu

Opetushallitus

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta EDUFI-harjoitteluun kansainväliseen organisaatioon tai ulkomaille paikalliseen järjestöön. Paikkoja on ollut muun muassa YK:n erityisjärjestöissä. Harjoittelu kestää yleensä 3-6 kuukautta ja on useimmiten palkatonta. Lisätietoja saa Opetushallituksen sivulta Kansainvälinen harjoittelu opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Palkallinen työ

YK:n apulaisasiantuntijat

YK:n apulaisasiantuntijoiksi hakevilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Toisen YK:n virallisen kielen taidoista on etua hakijalle. Tämän lisäksi hakijalla tulee olla kaksi vuotta koulutusta vastaavaa työkokemusta. Lisätietoja saa ulkoministeriön Apulaisasiantuntijatehtävät-sivulta.

YK:n vapaaehtoiset (UNV)

Ulkoministeriö rahoittaa suomalaisia YK:n vapaaehtoistehtäviin, jotka sijoittuvat Suomen kahdenvälisen yhteistyön kumppanimaihin ja muihin kehittyviin maihin. Hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto, vähintään kahden vuoden työkokemus alalta ja erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito. Lisää tietoa saa osoitteesta www.unv.org ja ulkoministeriön YK:n vapaaehtoisohjelma-sivulta.

Suomalaiset kehitysyhteistyöhankkeet

Kehitysyhteistyöhankkeisiin palkattavilta ihmisiltä edellytetään useimmiten aikaisempaa kokemusta kehittyvissä maissa työskentelystä. Järjestöjen työpaikkoja löytyy maailma.net-sivuston Työpaikat-osiosta.
 
Suomalaiset konsulttiyritykset ja valtion laitokset ovat mukana Suomen kehitysyhteistyöhankkeissa. Konsulttiyritykset palkkaavat itse tarvitsemansa asiantuntijat, joten niihin kannattaa ottaa suoraan yhteyttä. Kahdenvälisten hankkeiden lisäksi suomalaiset yritykset ovat mukana kansainvälisten järjestöjen (esimerkiksi EU:n) rahoittamissa hankkeissa.

Punaisen Ristin henkilöreservi

Suomen Punaisen Ristin kansainvälinen henkilöreservi välittää avustustyöntekijöitä eri puolille maailmaa parista kuukaudesta pariin vuoteen kestäviin tehtäviin. Hakijoilta vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta alalta. Lisää tietoa saa Punaisen Ristin Tule mukaan avustustyöntekijäksi ulkomaille -sivulta.

Lääkärit ilman rajoja

Lääkärit ilman rajoja -järjestö rekrytoi suomalaisia kriisi- ja humanitaariseen työhön. Hakijoilta edellytetään ainakin kahden vuoden työkokemusta ja mahdollisuutta sitoutua 12 kuukaudeksi. Komennukset kestävät yleensä 6-12 kuukautta. Lisätietoja löydät Lääkärit ilman rajoja -sivustolta.

Ulkomaiset henkilöapujärjestöt

Töitä voi löytää myös ulkomaalaisten järjestöjen kautta. Esimerkiksi VSO (Voluntary Service Overseas) välittää eri alojen ammattilaisia työskentelemään lähinnä Aasian ja Afrikan maihin. Lisää tietoa saa osoitteesta www.vsointernational.org. Kannattaa tutustua myös ulkoministeriön kokoamaan Kansainvälisten järjestöjen rekrytointisivuja -listaan.