Turvallisemman tilan periaatteet

Fingon tilaisuuksissa ja tapahtumissa noudatetaan ohjetta turvallisemman tilan periaatteista. Ohjeistuksen tavoitteena on taata jokaiselle tilaisuuteen osallistuvalle tasavertainen ja tervetullut kokemus. Turvallisen tilan luominen on meidän kaikkien vastuulla. Jos huomaat periaatteiden rikkomuksia, ota asia puheeksi suoraan, kertoen tapahtuman järjestäjälle tai sähköpostitse osoitteeseen koulutus@fingo.fi. Kiitos, että sitoudut periaatteisiin ja autat meitä luomaan turvallisemman tilan. 

Periaatteet lyhyesti: 

  1. Tunnistamme ennakkoluulomme ja pyrimme kohtaamaan jokaisen yhdenvertaisesti. Emme korosta taustaa, tee oletuksia tai yleistä omia kokemuksiamme. Tunnistamme omat etuoikeutemme ja valta-asemamme, käyttäen niitä vastuullisesti. 
  1. Kunnioitamme yksilöllisyyttä ja moninaisuutta: Annamme tilaa jokaiselle ilmaista itseään ja kunnioitamme heidän rajojaan. Emme tee oletuksia tai korosta henkilökohtaisia ominaisuuksia, vaan kohtelemme kaikkia tasavertaisesti ja kunnioittavasti. 
  1. Annamme tilaa ja kuuntelemme: Jokaisella on oikeus päättää, mitä haluaa jakaa, ja pyrimme kuuntelemaan kunnioittavasti. 
  1. Opimme jatkuvasti ja kannustamme toisiamme: Hyväksymme virheet ja pyrimme oppimaan niistä avoimesti ja kannustavasti.