Mitkä tentit?

Suomen uusi tasavallan presidentti aloittaa kautensa maailmanlaajuisten ongelmien keskellä – mutta hänellä on myös valtaa vaikuttaa, minkä roolin Suomi ottaa niiden ratkaisijana.

Miten presidenttiehdokkaat rakentaisivat kestävää tulevaisuutta? Millä tavoin he tarttuisivat käsillä oleviin kriiseihin ja konflikteihin? Mitkä ovat ehdokkaiden mielestä Suomen ulkopolitiikan tärkeimmät arvot? Miten he asemoisivat itsensä arvojohtajana, ja minkä yhden asian he haluaisivat ainakin muuttaa maailmasta?

Nyt on aika esittää presidenttiehdokkaille kymmenen kysymystä kestävästä tulevaisuudesta. Ai minkä takia? No, koska ulkopolitiikka on presidentin työn keskiössä. Arvojohtajana hänellä on myös erityinen rooli siinä, miten Suomi kantaa globaalia vastuuta ja asemoi itsensä kansainvälisesti.

Puhumme tenteissä kestävästä tulevaisuudesta, koska tarvitsemme seuraavalta presidentiltämme tulevaisuuspainotteista ajattelua – maailman moniin kriiseihin on helppoa upota, mutta tasavallan presidentin on kyettävä näkemään aarniometsä suuremmiltakin puilta. Tenttien kysymykset liittyvät Suomen globaaliin vastuuseen, kehityspolitiikkaan ja kestävään kehitykseen.

Maailman kestävää tulevaisuutta koskevat kysymykset jäävät turhan usein myös sivurooliin presidentinvaalien tenteissä – vaikka niillä on mitä valtavin merkitys myös Suomelle. Nämä tentit asettavat aikamme isoimmat kysymykset presidentinvaalien keskiöön.

Tervetuloa seuraamaan ehdokkaiden yksilötenttejä! Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja ne järjestetään laadukkaina verkkolähetyksinä Youtuben välityksellä. Voit siis seurata tenttejä kotisohvalta tai toimistolta käsin.

Tenttisarjan visuaalisesta ilmeestä on vastannut Julia Tavast.