Yritysvastuulaki korvaa kunnon työn

Yritysvastuulaki turvaa kunnon työn

Suomen tulee säätää laki, joka velvoittaa yritykset huolehtimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista.

Tietoiskut

Globalisaation myötä sekä tavarat että palvelut liikkuvat sujuvasti yli rajojen. Harva Suomessa myytävä tuote on nykypäivänä valmistettu täällä, etenkään kokonaan kotimaisista raaka-aineista ja osista. Tuotantoketjut ulottuvat usein maihin, joissa työoloista ja muista ihmisoikeuksista ei ole huolehdittu yhtä hyvin kuin meillä.

Tällä hetkellä ihmisoikeusvaikutusten huomioiminen on yrityksille vapaaehtoista. Tämä tarkoittaa, ettei yrityksen, joka teettää alihankintana vaatteita intialaisella tehtaalla, tarvitse huomioida tehtaan työoloja, ellei se halua. Periaatteet yritysten ihmisoikeusvastuusta on linjattu YK:ssa, ja Suomi on sitoutunut niihin. Nyt on aika varmistaa, että periaatteet toteutuvat.

Yritysvastuulaissa on kyse siitä, että yrityksille asetetaan ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite. Käytännössä yritysten edellytetään kartoittavan toimintansa ihmisoikeusriskejä sekä ehkäisevän riskien toteutumista. Jos ihmisoikeusloukkauksia tästä huolimatta tapahtuu, esimerkiksi tuotantoketjussa esiintyy lapsityötä, yritys osallistuu tilanteen korjaamiseen. Lain noudattaminen varmistetaan säätämällä huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta oikein mitoitetut sanktiot.

Sivumäärä 2
Kieli Suomi
Kirjoittajat Lyydia Kilpi
Julkaistu 27.03.2018