Yritysten todelliset edunsaajat päivänvaloon

Yritysten todelliset edunsaajat päivänvaloon

Yritysten todellisten omistajien selvittäminen auttaa torjumaan veronkiertoa, korruptiota ja rahanpesua. Tämä tietoisku kertoo, mitä on huomioitava, jotta avoimuus toteutuu.

Tietoiskut

Yrityksen tosiasiallinen edunsaaja on ihminen, joka suoraan tai välillisesti omistaa yrityksen tai osan siitä Tosiasiallinen edunsaaja ei siis voi olla toinen yritys. Todellisten omistajien selvittäminen auttaa torjumaan veronkiertoa, korruptiota ja rahanpesua. Siksi on tärkeää nähdä pitkienkin omistusketjujen ja hallintajärjestelyiden taakse.

Liiketoiminnan kannalta ei ole perusteita salata, kuka yrityksen takana todella vaikuttaa ja kuka sen toiminnasta hyötyy. Piilottelua voi sen sijaan motivoida halu kätkeä omaisuutta tai intressiristiriitoja. Esimerkiksi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ei välttämättä halua tuoda omistuksiaan julkisuuteen, jos hän aikoo käyttää asemaansa liiketoimiensa edistämiseen.  Kuka tahansa voi kiertää veroja perustamalla ensin ulkomaisen yhtiön, jonka kautta ostaa osuuden suomalaisesta yrityksestä.

Tällä hetkellä suomalaisyrityksellä ei ole velvollisuutta selvittää tosiasiasiallisia edunsaajiaan. Tähän on kuitenkin tulossa muutos. EU:n neljäs rahanpesudirektiivi edellyttää yrityksiä tuntemaan edunsaajansa ja syöttämään tiedot  viranomaisrekisteriin. Suomessa asiaa edistäviä lakeja käsitellään eduskunnassa keväällä 2017, ja EU:ssa puhuttaa direktiivin päivitys.

Tämä tietoisku kertoo, mitä on huomioitava, jotta avoimuus toteutuu.

ISSN n/a
Painetun version ISBN n/a
Sähköisen version ISBN n/a
Sivumäärä 2
Kieli Suomi
Kirjoittajat Lyydia Kilpi
Julkaistu 03.02.2017