WTO ja uudet alat

Raportit

Teollisuusmaat ovat EU:n johdolla käynnistämässä Maailman kauppajärjestö WTO:ssa neuvotteluja niin sanotuista uusista aloista (New Issues). Jo Dohan ministerikokouksessa 2001 käytiin katkera taistelu uusien alojen sisällyttämisestä WTO:n ohjelmaan.
Kepan taustatiedote Cancunin-kokoukseen. Julkaistu Kepan Tietolehtiset- sarjan osana 33.

Sivumäärä 2
Kieli Suomi
Julkaistu 01.09.2003