Veroilla globaalia oikeudenmukaisuutta

Veroilla globaalia oikeudenmukaisuutta -raportin mukaan monikansallisten yritysten verovälttely on yksi räikeimpiä maailmanlaajuisia epäkohtia, jonka seurauksista kärsivät suhteellisesti eniten kehittyvät maat.

Raportit ja selvitykset

OIKEUDENMUKAINEN VEROTUS luo perustan yhteiskunnalle, jossa on varaa ja tahtoa torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa, toteuttaa ihmisoikeusperustaista sosiaalipolitiikkaa ja edistää kestävää kehitystä.

Tämä raportti määrittelee vero-oikeudenmukaisuutta sekä taustoittaa verovälttelyn roolia maailmantaloudessa, globaalin yritysveropolitiikan uudistumista sekä verotuksen yhteyttä ilmastotoimiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Raportti esittelee keinoja edetä kohti oikeudenmukaista verotusta ja suosituksia siitä, miten Suomi voi olla nykyistä aktiivisemmin osa muutosta omilla kansallisilla toimillaan, EU-politiikassa ja tukemalla kehittyvien maiden veropohjan vahvistamista.

Raportti on suunnattu niin poliittisille päättäjille ja virkamiehille kuin kansalaisjärjestöille, ammattiliitoille ja muille vero-oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneille. Verot ovat meidän kaikkien yhteinen asia sekä tehokas keino edistää globaalia oikeudenmukaisuutta

Sivumäärä 36
Kieli Suomi
Kirjoittajat Outi Hakkarainen, Lyydia Kilpi, Aapo Korhonen
Julkaistu 24.02.2022