Velkaloukku – kehitysmaiden velkaongelma, kansainvälisen velkapolitiikan haasteet ja Jubilee 2000

Ajankohtaiskatsaukset

Köyhyys ja maailmanlaajuinen eriarvoisuus ovat aikamme pahimpia yhteiskunnallisia ongelmia. Maailman taloudet ovat yhdistymässä entistä suuremmaksi ja avoimemmaksi markkina-alueeksi. Etelän ja pohjoisen väliset varallisuuserot ovat kasvaneet – samoin varallisuuserot maiden sisällä. Kehitysmaiden syvä velkakriisi on tämän ongelmavyyhdin keskeisimpiä kysymyksiä.
Köyhimpien maiden velkataakan aiheuttamat ongelmat on välttämätöntä ratkaista, jos pyritään oikeudenmukaisempaan maailmantalouteen. Viime vuosikymmenet ovat osoittaneet, että raskas velkataakka on selvästi heikentänyt vakaan yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen kehityksen edellytyksiä.
Kansainvälinen yhteisö ei lukuisista yrityksistä huolimatta kuitenkaan ole pystynyt ratkaisemaan velkakriisiä, se on päinvastoin syventynyt. Jubilee 2000 -kampanja, jonka tavoitteena on köyhimpien maiden ylivoimaisten velkojen peruuttaminen vuonna 2000, onkin nopeasti kasvanut maailmanlaajuiseksi liikkeeksi.
Tämä tietolehtinen käsittelee velkaongelman syitä ja kansainvälistä velkapolitiikkaa. Pyrkimyksenä on antaa taustoja Jubilee 2000 -kampanjan tavoitteille.
Julkaistu Kepan Tietolehtiset- sarjan osana 8.

Sivumäärä 12
Kieli Suomi
Kirjoittajat Max von Bonsdorff (toim.)
Julkaistu 01.03.1999